EMT ja RMK kutsuvad liituma püsiannetusega „Sinu roheline tegu“ 22.07

EMT kliendi 1-eurose annetuse eest istutab RMK ühe puu.

Koostöös RMK-ga pakub EMT oma klientidele võimalust osaleda Eesti metsade uuendamisel. Igal EMT kliendil on võimalus anda oma panus püsiannetusena 15,65 krooni ehk 1 euro kuus, mille eest RMK 2011. aasta kevadel uut metsa istutab.

Sotsiaalselt vastutava ettevõttena tunnetab EMT vajadust toimida energia- ja loodussäästlikult ning kutsub üles seda tegema ka kõiki eestimaalasi.

EMT juhatuse esimehe Valdo Kalmu
sõnul on EMT-s  juba viis aastat tegeletud ökoloogilise jalajälje vähendamisega – reisimise asemel kasutatakse tänapäevast videokonverentsi võimalust, ettevõtte siseselt on vähendatud paberi kasutamist, taaskasutatav materjal - pudelid, paber, pakendid  - kogutakse kokku –ja leiavad tee taaskasutuskeskustesse, kus neile antakse uus elu. „Lisaks on EMT panustanud  tuuleenergiasse, tootes nii rohelist energiat tugijaamade tarbeks ja e-arvetega säästnud tuhandeid puid. Nüüd kutsume üles ka kliente tegema oma rohelist tegu  ning annetama igakuiselt Eestimaa suurima rikkuse – metsa istutamisse,“ lisas Valdo Kalm.

Metsad toimivad süsiniku sidujatena ning aitavad leevendada inimtegevuse negatiivseid mõjusid keskkonnale.  RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul on puit taastuv loodusvara, kuid metsi tuleb majandada säästlikult. “Eestis kasvab metsa aasta-aastalt juurde - puidutagavara on viimase 70 aasta jooksul kasvanud enam kui 4 korda. Eesti on metsasuse poolest Euroopa riikide seas viiendal kohal ning tark metsamajandamine toob tulu nii riigikassasse kui pakub mitmekülgseid puhkevõimalusi loodusesõpradele.” Riigimetsade majandajana teeb RMK omalt poolt kõik, et meie ühist rikkust kasutada ja kasvatada. “Igal aastal pannakse riigimetsa kasvama üle 10 miljoni puu. Kui EMT klientide toel metsapind veelgi kasvab, aitab see kindlasti kaasa elukeskkonna paremaks muutumisele.”

EMT on aktiivselt osalenud erinevates projektides, mis on otseselt toonud kasu kogu ühiskonnale. Näidetena võib tuua „Teeme Ära“ koristustalgud, Ajaloomuuseumile kuuluva Orlovi-Davõdovi lossi hoovi korrastamise EMT töötajate poolt, vananenud elektroonikaseadmete kogumise nii ettevõtte sees kui ka klientidelt ja  elektroonikajäätmete töötlejatele saatmise, osalemise kilekotivahetuse kampaanias, EMT ülemineku taaskasutatud paberist valmistatud kottidele, e-arvete propageerimise klientide hulgas jmt tegevused.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.