Riigimetsas asusid tööle esimesed Töötukassa abil ümberõppe saanud  27.04

Alates sellest nädalast töötavad RMK looduskaitsetalituses esimesed üheksa inimest, kes omandasid uue eriala Töötukassa vahendusel toimunud ümberõppe käigus Luua Metsanduskoolis.

Luua Metsanduskooli direktori Haana Zuba sõnul on tegemist väga motiveeritud inimestega, kellest enamike jaoks tõi töötustaatus kaasa võimaluse pühenduda hoopis uuele erialale. “Kõik üheksa meest läbisid enne praktilisele tööle asumist Luual kahenädalase metsamajandusliku koolituse, mille käigus õpiti mootorsae ja võsasaega töötamist, maastikukujunduse põhimõtteid, kujundusraiete teostamist parkides, ohtlike pargipuude lõikamist, geoinfosüsteemide kasutamist metsanduses, Eesti looduskaitset, õigusakte ja liigikaitset,” loetles Haana Zuba.

Ümberõppe saanud inimesed asusid tööle RMK looduskaitsetalituses, kus nende ülesandeks on praktiliste looduskaitsetööde korraldamine riigimetsas.

“Tänapäevased metsatööd eeldavad professionaalset väljaõpet ja enese pidevat täiendamist,” kommenteeris töötute väljaõpet RMK juht Aigar Kallas. “Kui praegune süsteem end õigustab, tahame töötute väljaõpet kindlasti jätkata, seda enam, et looduskaitselised tööd riigimetsas on sel aastal suurema tähelepanu all kui iial varem.”

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga, teostab looduskaitsetöid ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo: 

Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
Tel 528 1299
E-post aigar.kallas@rmk.ee