RMK kutsub metsasõpru 1. mail talgutele! 29.04

Kodanikualgatuse Teeme Ära tänavuse ettevõtmisena toimub laupäeval, 1. mail üle-eestiline talgupäev. Kõik eestimaalased on oodatud osalema erinevatel talgutel, et vajalikud tööd ühisel jõul ära teha. 

RMK on talgupäevaks üle Eesti valinud ja ette valmistanud ligi 100 talguplatsi, kus talgujuhtideks on vabatahtlike seast kerkinud inimesed. Talgulised saavad osaleda pesakastide paigaldamisel, matkaradade renoveerimisel ja ehitamisel. Ehitada saab kiviaedu, hooldada pärandkultuuri objekte, koristada telkimis- ja lõkkeplatse ning korjata riigimetsast oksi ja prügi.

Kõik, kes on valmis kaasa lööma riigimetsa talguplatsidel, saavad registreeruda meie talgutele www.teemeara.ee veebilehel (talguplatsid leiad märksõnade „riigimets“, „heakord“, „mälestised „ ja „looduskaitse“ abil).

Kõik RMK talguplatsidel tööd teinud inimesed saavad tänutäheks Elistvere loomapargi tasuta pääsmed.

RMK kutsub üles suhtuma loodusesse vastutustundlikult ning loodab kõigi metsasõpradega kohtuda 1. mai talgutel!


Registreerumine ja lisainfo:
www.teemeara.ee