RMK-le omistati veel üks säästliku metsamajandamise sertifikaat 01.12

RMK läbis edukalt PEFC säästliku metsamajandamise  sertifitseerimissüsteemi vastavushindamise. Selle kinnituseks täna RMK-le väljastatud sertifikaat toob kaasa lisavõimalusi kogu Eesti metsasektorile.

FSC säästliku metsamajandamise sertifikaati hoiab RMK juba 2002. aastast. FSC ning PEFC on mõlemad laialt tunnustatud ülemaailmsed säästliku metsamajandamise hindamise süsteemid, milles sätestatud nõuetele vastamine annab kinnitust sellest, et metsa majandatakse ökoloogiliselt, sotsiaalselt ja majanduslikult tasakaalustatult. Sõltub turust, kus millise märgiga puitu rohkem eelistatakse.

„Metsakasvatajale on sertifikaadid tunnustus tehtud töö eest, laiemale avalikkusele aga selgeks märgiks sellest, et metsa kasvatamine ja kasutamine Eesti riigimetsas on säästlik ja pikaajaliselt jätkusuutlik,” kommenteeris RMK juhatuse liige Tiit Timberg. 

Riigimetsa sertifikaadid loovad olulisi lisavõimalusi Eesti metsa- ja puidutööstussektorile. Mitmed RMK käest puitu ostvad kliendid järgivad oma tootmistsüklis FSC ja/või PEFC sertifitseerimissüsteemide nõudeid. “Tulemuseks on riigimetsast pärit puidust valminud sertifitseeritud tooted – saematerjal, freespuit, mööbel jms. Sertifitseeritud puidust tooted on Euroopas nõutud ja meie paindlik ning heal tehnoloogilisel tasemel metsa- ja puidutööstussektor majanduse ekspordivedurina kasutab tekkivat sünergiat ilusasti ära,” selgitas Timberg.

Riigimetsade sertifitseerimist vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti PEFC metsastandardile viis läbi AS Metrosert. „Suure metsamajandajana on RMK-le PEFC sertifikaadi omistamine kindlasti teedrajava tähtsusega ning loodetavasti liitub sertifitseerimisprotsessiga ka väiksemaid metsaomanikke,“ avaldas lootust Ain Noormägi, Metrosert ASi juhataja.

PEFC metsanduse sertifitseerimissüsteem loodi Euroopas 1999. aastal säästliku metsamajandamise edendamiseks ja eelkõige väikemetsaomanike kaasamiseks. Metsaomanike huve paremini arvestava süsteemina levis PEFC kiirelt Skandinaavias ja seda kohatises teravas vastandumises varem loodud FSC sertifitseerimissüsteemiga. FSC metsanduse sertifitseerimissüsteem loodi 1993. aastal Ameerikas ja oli algselt suunatud vihmametsade kaitseks. Metsamajandamise säästlikkuse ja jätkusuutlikkust tõestava kaubamärgina levis sertifitseerimissüsteem peagi ka Euroopa riikidesse. Sertifitseerimissüsteemid püstitavad metsa majandajale tavatasemest ehk asukohariigi õigusaktides sätestatust mõnevõrra kõrgemaid nõudmisi ja jälgivad säästlikkuse nõuete täitmist keskkonna-, majanduslikest ja sotsiaalsetest aspektidest lähtuvalt.


Lisainfo:
Tiit Timberg
RMK juhatuse liige
Tel 676 7061, 504 5761
E-post tiit.timberg@rmk.ee

twitter.com/riigimets

www.facebook.com/riigimets