RMK metsaviktoriin innustab loodust tundma õppima 13.04

Selle nädala algusest kuni 7. maini tasub Eestimaa koolide õpetajatel ja õpilastel vaadata aadressile www.rmk.ee/viktoriin, sest juba üheksandat korda on startinud RMK interaktiivne metsaviktoriin koolidele. Viktoriinil osalejate arv on aasta-aastalt kasvanud – 2009. aastal osales selles 6479 õpilast 507 klassist üle Eesti.

RMK Oandu looduskeskuse juhataja, viktoriini eestvedaja Tiina Neljandiku kinnitusel on viktoriin kujunenud igakevadiseks virtuaalseks loodusõppepaigaks, mis aitab õpetajatel õppetööd mitmekesistada ning pakub õpilastele võimalust nii iseseisvaks nuputamiseks, grupitööks kui ka aruteluks kogu klassiga.

Tulenevalt Eesti looduskaitse 100. juubeliaastast on metsaviktoriin seekord looduskaitselainel. “Vastuseid tuleb otsida nii tekstiküsimustele kui mõistatada, kes või mis on pildil,” sõnas Neljandik.  “Tänavusel viktoriinil on tavapärasest enam küsimusi, millel on rohkem kui üks vastus – looduskaitses ja looduses üldse on ju asjadel enamasti mitu tahku ja lähenemisnurka.”

Metsaviktoriinil on tänavu ka uus nägu – veebikeskkond aadressil www.rmk.ee/viktoriin on rõõmsam, värvilisem ja mõnusam kasutada kui varasematel aastatel. Rohkem rõhku on pandud sellele, et mitte välja selgitada ainult paremaid loodusetundjaid, vaid et osalejad ka vastuste otsimise käigus targemaks saaksid. Selleks saab õpilane viktoriinikeskkonda korduvalt siseneda, vahepeal oma vastuseid salvestades, et siis järgmisele ülesandele lahendust otsida jne.

Võitjad selgitatakse välja 3 vanuseklassis: 4.–5. klass, 6.–9. klass ning 10.–12. klass. Osaletakse klasside kaupa, kuigi iga õpilane vastab iseseisvalt. Parimatele klassidele ja nende juhendajatele on välja pandud auhinnad, kõik vähemalt pool võimalikust punktisummast teeninud osalejad saavad metsaviktoriini meene.

Metsaviktoriin ootab osalejaid 12. aprillist kuni 7. maini. Pärast viktoriini lõppu saab tulemusi ja õigeid vastuseid näha viktoriini koduleheküljelt.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:

Tiina Neljandik
RMK Oandu looduskeskuse juht
tel:  509 9397, 676 7397
e-
post: oandu.looduskeskus@rmk.ee
www.rmk.ee/viktoriin