RMK poolaasta müügitulu ja kasum aastaga kasvanud  21.07

RMK 2010. aasta esimese poolaasta müügitulu ulatus 763 miljoni kroonini, puhaskasum 111 miljoni kroonini. Müügituludest 98% teenis RMK metsamaterjali müügist.

Võrreldes 2009. aasta esimese poolaastaga on RMK müügitulu kasvanud 31% ning kasum 85% .

RMK müüs tänavu esimese kuue kuuga 1,32 miljonit kuupmeetrit metsamaterjali, mis on viiendiku võrra rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Metsamaterjali müügist teeniti 750 miljonit krooni, keskmiseks metsamaterjali müügihinnaks kujunes 567 krooni kuupmeetri kohta. Müüdava puidu hind on aastataguse ajaga võrreldes tõusnud 15%. Kasvava metsa raieõiguse müügist ja teistest tegevustest teenis RMK esimesel poolaastal tulu 13 miljonit krooni.

2010. aasta teises kvartalis müüs RMK metsamaterjali ja hakkpuitu 615 000 kuupmeetrit, summas 350 miljonit krooni. Keskmiseks müügihinnaks kujunes teises kvartalis 569 krooni kuupmeetri kohta, kasv esimese kvartaliga võrreldes vaid 1%.

Igaüheõigusel tuginevate looduskasutuse võimaluste pakkumiseks ja elanikkonna loodusteadlikkuse edendamiseks kasutas RMK teises kvartalis 2,3 miljonit krooni, esimesel poolaastal kokku 5,1 miljonit krooni. Jahindusest (jahipakettide, jahisaaduste ja jahilubade müük) teenis RMK samal perioodil tulu 1 miljon krooni, poolaastas 2,5 miljonit krooni.

Aprillis vastu võetud lisaeelarvega prognoosib RMK 2010. aasta müügituluks 1,7 miljardit ning kasumiks 210 miljonit krooni. Riigimetsa raie- ja müügimahtu on plaanis suurendada rekordilise 2,8 miljoni tihumeetrini. Oluliselt kasvavad aasta jooksul investeeringud looduskaitsetöödesse, samuti arendatakse taimlamajandust, et tagada piisav metsataimede varu riigimetsa jaoks.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.


Lisainfo:

Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
Tel 676 7299, 528 1299
E-post: aigar.kallas@rmk.ee
www.rmk.ee