RMK premeerib parimat metsamajanduslikku magistritööd 17.06

Pikaajalise traditsiooni jätkuna andis RMK täna, 17. juunil Eesti Maaülikooli (EMÜ) magistrant Ando Lillelehele üle parima metsamajandusliku magistritöö preemia.

Ando Lillelehe magistritöö teemal „Puistu juurdekasvu ja koosseisu vahelised seosed“ keskendus segametsade kasvu uurimisele. Regressioonanalüüsi abil otsiti seoseid puistu koosseisu ja juurdekasvu vahel. Soomes väljatöötatud puistute kasvusimulaatorit kasutades selgus, et otstarbekas on kasvatada männi ja kuuse segametsa, kuna segametsa tagavara hektari kohta võib võrreldes männi puhtpuistuga ulatuda ca 20 m³ suuremaks. Preemia suurus on 10 000 krooni ja seda antakse välja juba 10 aastat.

EMÜ magistritööde kaitsmise komisjoni töös osalesid sel aastal ka RMK juhatuse liikmed. Eesmärgiks oli saada ülevaade magistritööde tasemest, et järgnevatel aastatel pakkuda teemasid praktilise metsakasvatuse jaoks vajalike küsimuste lahendamiseks. „Magistrantides on võimekust, et praktilist metsakasvatust huvitavaid küsimusi lahendada,“ tunnustas RMK juhatuse liige Tiit Timberg. “Kindlasti on ka keerukamaid teemasid, millele võiks anda lahenduse magistritööle järgnev doktoritöö. RMK on lähiajal sõlmimas maaülikooliga koostöölepingut, kus ka teadustööde teema konkreetse lahenduse leiab.”

Täna lõpetasid EMÜ metsamajanduse eriala magistrikursuse ka Priit Põllumäe, Aleksei Andrianov ja Argo Strantsov (cum laude), kes kõik on oma õppetöö jooksul saanud RMK poolt välja antava Heino Tederi nimelise 50 000-kroonise stipendiumi.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga, teostab looduskaitsetöid ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandab 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Tiit Timberg
RMK juhatuse liige
Tel 676 7061, 504 5761
E-post tiit.timberg@rmk.ee