RMK-st sai Matsalu loodusfilmide festivali ametlik partner 19.02

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ja MTÜ Matsalu Loodusfilmide Festival sõlmisid koostöölepingu rahvusvahelise Matsalu loodusfilmide festivali läbiviimiseks ja selle raames toimuvate loodushariduslike ürituste korraldamiseks.

15. – 19. septembrini 2010 toimuval festivalil edendab RMK loodusteadlikkust läbi avalikkusele suunatud ürituste ja töötubade, propageerides säästvat arengut toetavaid põhimõtteid ning tutvustades metsalooduse, metsakaitse ja metsas ning kaitsealadel liikumise tavasid ja võimalusi. 

12. veebruaril sõlmitud koostööleppele kirjutasid alla MTÜ Matsalu Loodusfilmide Festival juhatuse esimees Tiit Mesila ja RMK loodushoiuosakonna Lääne-Eesti piirkonna külastusjuht Marju Pajumets. Viimase sõnul on RMK-l sel aastal kavas korraldada lasteprogrammid Haapsalus ning Lihulas, fotonäitusi, erinevaid töötubasid ja teisi avalikkusele suunatud festivaliüritusi.

Tiit Mesila omalt poolt tervitas RMK otsust asuda toetama Eesti ainsat rahvusvahelist loodusfilmide festivali ja ootab algavalt koostöölt palju kasulikku mõlemale poolele. Tema sõnul on mets, kui Eestile iseloomulik looduskeskkond koos kogu oma rikkaliku elustikuga olnud läbi aastate ka festivalifilmide sagedaseks objektiks.

Matsalu loodusfilmide festivalil osalevad Eesti, Euroopa ja kogu maailma loodusfilmide tegijaid. Igal aastal saadetakse festivalile 150-200 filmi ligi 50 riigist. Festivali sihtgrupiks on loodushuvilised ning traditsioonilist elulaadi austavad inimesed. 2009.a külastas festivali 7000 inimest.

Võistlusprogrammi kõrval pakutakse osavõtjatele ja vaatajatele eesti loodusfilmide retrospektiive, üliõpilaste filmikavu, meistrite töö- ja õpitubasid, loodusmatku.

Heaks tavaks on saanud koolide ühiskülastused ja viimastel aastatel lastele eraldi korraldatud “laste päev”, kus filmitegijad tutvustavad lastele oma tööd ja töövahendeid, lapsed pildistavad looduses ja joonistavad loodust filmide teemadel.

2003. aastal alguse saanud festivali eesmärgiks on lisaks kahesuunalisele loodusfilmipropagandale (meie maailmale, maailm meile), lisada Matsalule ja kogu Läänemaale üha kasvavat kultuurilist mõõdet, toetudes rahvuspargi rahvusvahelisele tuntusele. Lisaks levitada rohelist mõtteviisi, väärtustada meie traditsioonilist loodushoidlikku elukeskkonda, teavitada elanikkonda looduses liikumise eetikast, tutvustada Läänemaa loodusväärtusi ja kaitsealasid ning juhtida tähelepanu keskkonna- ja looduskaitse- probleemidele.

Lisateave:
Marju Pajumets
RMK Lääne-Eesti piirkond külastusjuht
Tel 522 0259
E-post: marju.pajumets@rmk.ee

Tiit Mesila
MTÜ Matsalu Loodusfilmide Festival juhatuse esimees ja festivali direktor
Tel 551 0910
E-post: tiit.mesila@matsalufilm.ee
www.matsalufilm.ee