RMK taotleb PEFC säästliku metsanduse sertifikaati  05.06

Eesti riigimetsade majandaja RMK on asunud taotlema rahvusvahelist PEFC säästliku metsanduse sertifikaati. Sertifikaat on kinnitus selle kohta, et metsa majandatakse ökoloogiliselt, sotsiaalselt ja majanduslikult tasakaalustatult.

“PEFC sertifikaadi olemasolu võimaldaks Eesti puidutöötlejatel eksportida oma toodangut turgudele, kus nimetatud keskkonnamärgisega tooted kõrges hinnas,” selgitas RMK juhatuse liige Tiit Timberg. Aastast 2002 on RMK-l Timbergi sõnul olemas rahvusvaheline FSC säästva metsanduse sertifikaat ning kõik metsa majandamise põhiprotsessid vastavad praegu seal seatud kõrgetele nõuetele. “Uue sertifikaadi taotlemine toob kaasa selle, et vajadusel täiendame oma tööprotsesse PEFC nõuetest lähtuvalt. FSC ning PEFC on mõlemad laialt tunnustatud ülemaailmsed kaubamärgid ning sõltub turust, kus millist puitu eelistatakse.“

Tiit Timbergi sõnul hinnatakse PEFC sertifikaadi nõuetele vastavat metsamajandamist ja puitu ennekõike Põhjamaades, Prantsusmaal ja Saksamaal. “Meie klientide  tulemuslikum äri nõudlikel välisturgudel väärtustab veelgi enam jätkusuutlikult ja mahedalt kasvatud Eestimaa metsade puidutoodangut,“ usub Timberg.

PEFC sertifitseerimise eelaudit toimub 29.-30. juunil RMK Raplamaa metskonnas ja Edela regioonis. Sertifitseerimise põhiaudit on kavas läbi viia käesoleva aasta viimases kvartalis, RMK loodab sertifikaadi kätte saada aasta lõpuks.

Riigimetsade sertifitseerimist vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti PEFC metsastandardile viib läbi AS Metrosert, mis on seni ainus ettevõte Eestis, kel on olemas nõuetekohane akrediteering. Vastav leping RMK ja Metroserdi vahel sõlmiti mai lõpus ning see kehtib viis aastat.

Sertifitseerimist viiakse läbi PEFC poolt 2008. aastal heaks kiidetud Eesti Metsasertifitseerimisskeemi ja selle osaks oleva rahvusliku metsastandardi alusel. Viimane määratleb ära 27 kriteeriumit, millega on kirjeldatud säästvale metsamajandamisele esitatavad nõuded. Täpsem info PEFC sertifitseerimise kohta on leitav Eesti erametsanduse portaalist aadressil www.eramets.ee/?op=body&id=43.

PEFC on rahvusvaheline metsasertifitseerimise toetamise ja edendamise programm, millel on rahvuslikud esindused 34 riigis. Tänaseks on maailmas PEFC nõuete kohaselt sertifitseeritud enam kui 220 miljonit hektarit metsa ning vastav sertifikaat on väljastatud ligi 500 000 metsaomanikule.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandab 38% Eesti metsadest.

 

Lisainfo:

Tiit Timberg

RMK juhatuse liige
Tel 676 7061, 504 5761
E-post tiit.timberg@rmk.ee