RMK teenis 9 kuuga 1,3 miljardit krooni müügitulu 21.10

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) 2010. aasta 9 kuu müügitulu ulatus 1,3 miljardi kroonini. Mullu samal perioodil teenis RMK müügitulu 890 miljonit krooni, seega on kasv aastaga 46%.

RMK selle aasta 9 kuu puhaskasum on 296 miljonit krooni. See on kuus korda suurem võrreldes sama ajaga mullu, mil kasum ulatus 47 miljoni kroonini.

Valdav osa tuludest teeniti metsamaterjali ja hakkpuidu müügist. Aasta esimese 9 kuuga müüs RMK 2 miljonit kuupmeetrit metsamaterjali 1,26 miljardi krooni eest. Keskmiseks metsamaterjali müügihinnaks kujunes 607 krooni kuupmeetrist, mis on 24% enam kui eelmisel aastal.

RMK finants- ja administratsioonijuhi Anneli Viigi sõnul mõjutas kolmanda kvartali tööd suve lõpus metsi räsinud torm ja selle ulatuslike kahjude likvideerimine. “Sellest tulenevalt tegime ümber raieplaane ning suurendasime piirkonniti lageraie ja sanitaarraie mahte,” sõnas Viik. Kolmandas kvartalis müüdi metsamaterjali ja hakkpuitu 756 000 kuupmeetrit 512 miljoni krooni eest. Kolmanda kvartali keskmine müügihind ulatus 677 kroonini kuupmeetrist.

Igaüheõigusel tuginevate looduskasutuse võimaluste pakkumiseks ja elanikkonna loodusteadlikkuse edendamiseks kasutas RMK 2010. aasta 9 kuuga kokku 10,5 miljonit krooni.

2010. aasta eelarves prognoosis RMK selle aasta müügituluks 1,7 miljardit ning kasumiks 210 miljonit krooni. 9 kuu tulemuste põhjal on kasumiprognoos juba praegu ületatud.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Anneli Viik
RMK finants- ja administratsioonijuht
anneli.viik@rmk.ee
Tel 676 7740, 501 4740
www.rmk.ee