Aastaga on riigimetsas avastatud üle 50 kaitsealuse linnuliigi pesa 01.06

Aasta eest sõlmitud koostöölepe RMK ja MTÜ Kotkaklubi vahel on tõhustanud riigimetsas pesitsevate kotkaste ja must-toonekurgede kaitset. Aastaga on leitud ja kaitse alla võetud 53 uut pesa.

Riigimetsast leitud pesadest kuulusid 29 rangeima kaitse all olevatele kaitsekategooria liikidele ning 11 II kaitsekategooria liikidele. Enim avastati merikotka, kanakulli ja väike-konnakotka pesasid. Lisaks sellele leiti ka kalakotka, must-toonekure ja kassikaku pesasid. Leebema kaitse all olevate III kaitsekategooria liikide (hiireviud, herilaseviud) pesaleide oli 13.

Mullu märtsis allkirjastatud koostööleppe kohaselt võtsid RMK ja MTÜ Kotkaklubi kohustuse tihendada omavahelist infovahetust. Samuti läbisid RMK metsakorraldajad ja metsnikud spetsiaalse pesapuude leidmise ja eristamise koolituse.

Aasta jooksul on Kotkaklubi informeerinud RMK-d 32 uuest pesaleiust riigimetsamaal. Selle info kiire jõudmine lisaks Keskkonnaametile ka otse RMK-le on võimaldanud viimasel rakendada kohest raiekeeldu pesapuu kaitsetsoonis. Sarnaselt teavitab RMK pesapuu leidudest Keskkonnaameti kõrval koheselt ka Kotkaklubi. Aasta jooksul on RMK metsamehed raietöid ette valmistades leidnud 21 uut pesa.

„RMK-le on tähtis teada ja hoida kõiki väärtusi, mida metsas leida võib. Kiire ja vahetu infoliikumine võimaldab korraldada koheselt kaitset. Kotkaklubi ja RMK metsamehed on teinud aasta jooksul suurepärast koostööd,“ võttis aasta kokku RMK juhatuse liige Tiit Timberg.

“Kindlasti aitavad sadakond RMK metsameest kotkaste ja must-toonekurgede pesade avastamisele kõvasti kaasa,” kinnitas Kotkaklubi esindaja Urmas Sellis. Praegu on Keskkonnaregistris risupesades pesitsevate liikide pesi – seda nii riigi- kui eramaal kokku – registreeritud 1619, neist kõige enam, 1099 on I kaitsekategooria liikide pesi.

Alates eelmisest aastast maksab Kotkaklubi inimestele, kes neile uutest pesadest teatavad, ka stipendiumi. Seni on välja makstud 13 stipendiumi, paljud on rahalisest preemiast ka loobunud.

Kotkaklubi sai alguse 1989. aastal, mil Einar Tammuri eestvõttel moodustati looduskaitse- kooperatiiv Kotkas. Uute liikmete lisandudes ja Eesti riigi arenedes kujunes kooperatiivist kümne aasta jooksul kotkameeste klubi, mis sai ametliku nime Kotkaklubi. Kotkaklubi registreeriti ametlikult 1999. aastal. Kotkaklubi tegutseb selle nimel, et kotkad ja must- toonekurg ilmestaksid meie maastikke ka tulevikus.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo: Renno Nellis
RMK bioloogilise mitmekesisuse spetsialist
Tel 5302 1377
E-post renno.nellis@rmk.ee
www.rmk.ee

Urmas Sellis
MTÜ Kotkaklubi
Tel 503 4799
E-post: urmas@kotkas.ee
www.kotkas.ee