Kaks Maaülikooli doktoranti saavad RMK-lt 4800-eurose stipendiumi 30.09

Metsandushariduse ja -teaduse jätkuvaks toetamiseks andis RMK esmakordselt kahele Maaülikooli doktorandile 4800-eurose aastastipendiumi. Kuni neljaks õppeaastaks antava Endel Laasi nimelise stipendiumi pälvisid doktorandid Argo Strantsov ja Ando Lilleleht.

Argo Strantsovi doktoritöö eesmärgiks on välja töötada metsa kasvumudelid, mis arvestavad kasvukoha tingimuste muutumist. Teadustöös keskendutakse eelkõige metsakuivenduse mõju uurimisele. Ando Lillelehe doktoritöö eesmärgiks on selgitada puuliikide vahelise konkurentsi mõju segametsa tootlikkuse aspektist lähtudes.

RMK juhatuse liikme Tiit Timbergi sõnul on esmakordselt jagatavate stipendiumite eesmärk toetada metsandusteadust ning tunnustada doktorante nende õppetulemuste ja aktiivse erialase tegevuse eest. “Lähtusime otsuse langetamisel nii valitud doktoritöö teemade praktilisest väärtusest, kui ka stipendiaatide varasemate uurimistööde tähelepanuväärsest tasemest,” ütles Timberg.

Stipendium on nimetatud kauaaegse Eesti Maaülikooli metsandusteaduskonna dekaani, professori ja mitme põlvkonna metsameeste õpetaja Endel Laasi järgi.

RMK on asutanud kokku kolm stipendiumi erineva metsandusliku tasemeõppe toetamiseks. Lisaks doktoriõppe kahele stipendiumile jagab RMK 2008. aastast Maaülikooli magistrantidele kahte Heino Tederi nimelist stipendiumi. Luua Metsanduskooli päevase õppevormi õpilased saavad kandideerida Toomas Ehrpaisi nimelisele stipendiumile.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa majandamise ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Tiit Timberg
RMK juhatuse liige
Tel: 504 5761
E-post:
tiit.timberg@rmk.ee