Kasari luhale rajati uued ligipääsud  26.09

Täna anti RMK-le üle Matsalu rahvuspargis asuva Kasari luha ligipääsuks rajatud ülesõidud, truubid ja uus Rõude sild-regulaator, mis läksid kokku maksma 459 000 eurot. Projekti rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond.

RMK poolt projekti koordineerinud looduskaitsespetsialisti Reevo Paasi sõnul oli tööde eesmärk aidata kaasa väärtusliku poolloodusliku koosluse – Kasari luha ja seal elavate liikide, näiteks kurvitsaliste, elupaikade säilimisele ja parendamisele.

“Selleks, et Euroopa mastaabis ainulaadne niidetav lageluhaala säiliks, tuleb seda regulaarselt niita ja hein luhast välja vedada,” ütles Reevo Paas ja lisas, et ülesõitude rajamine võimaldab hooldemasinatel piirkonnale ligi pääseda.

Projekti raames ehitati Rõude jõele uus sild-regulaator, millega saab vajadusel ka luha veetaset tõsta või langetada. Kasari harujõele Vanajõele rajati ülesõidukoht ning veesoontele seitse truupi, mis ei kuivenda maapinda.

Projekti tööde teostamisele kulus kokku 459 052 eurot Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendeid. Objektid ehitasid välja Kagumerk OÜ ja Skanska EMV AS.

„Kasari luha terviklikuks hoolduseks on vajalik ka juurdepääsuteede ja Kloostri silla rekonstrueerimine,“ täpsustas Reevo Paas ja lisas, et järgmisel aastal alustataksegi juurdepääsuteede rekonstrueerimisega.

Matsalu rahvuspargis asuv Kasari luht on oma 4000 hektariga üks suuremaid säilinud lageluhtasid Euroopas. Kasari luht on paljude taime-, linnu-, putuka- ja loomaliikide oluline elukoht.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa majandamise ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Reevo Paas
RMK looduskaitsetalituse looduskaitsespetsialist
Telefon 505 6664
e-post
reevo.paas@rmk.ee
www.rmk.ee