Metsa-aasta andis metsaviktoriinile uut hoogu 04.05

Täna kuulutati välja kümnenda RMK metsaviktoriini võitjad, parimad loodusetundjad elavad Tõrvas, Olustveres, Raasikul ning Võhmas. Kui viimastel aastatel on loodusõppe mitmekesistamiseks ellu kutsutud interaktiivsest viktoriinist osavõtjate arv jäänud 5000 ja 6000 vahele, siis tänavu pani oma teadmised proovile 9307 õpilast.
Rekordilisele osalejate arvule aitas ilmselt kaasa tõsiasi, et see aasta on ÜRO poolt kuulutatud rahvusvaheliseks metsa-aastaks, mis hoiab metsateemad suurema tähelepanu all,” kommenteeris viktoriini korraldaja, RMK Oandu looduskeskuse juhataja Tiina Neljandik. “Küsimused said meie endi arvates küllaltki rasked ja eks natuke krutskit panime neisse ka sisse. Nii näiteks ei olnud Lahemaa jugade pildid mitte tavapärased, vaid külmunud ja lumevaiba all jõgedest.” Seda suurem on korraldajate heameel aktiivsest osalusest.

Metsaviktoriini eripäraks on see, et osaletakse klasside kaupa ja ka auhinnad – loodusõppereisid RMK looduskeskustesse on määratud parema keskmise punktisumma saanud klassidele. Kokku vastas metsaviktoriini küsimustele tänavu 809 klassi. Vastamiseks sai korduvalt viktoriinikeskkonda siseneda: igale õpilasele anti oma parool, mis võimaldas vastuseid salvestada ja pärast täiendavat arutamist-uurimist järgmiste küsimuste juurde asuda.

Kuni 6. klasside arvestuses tuli esimeseks Tõrva gümnaasiumi 5.b klass ja teiseks Tallinna Prantsuse Lütseumi 5.a, kolmanda koha sai jällegi Tõrva gümnaasiumi 5.a klass. 6.-9. klasside arvestuses jagasid 1. ja 2. kohta Olustvere põhikooli 7. klass ja Raasiku põhikooli 6. klass, 3. kohale tuli Tallinna Prantsuse Lütseumi 7.b. Gümnaasiumitaseme võitja oli sarnaselt eelmisele aastale Võhma Gümnaasiumi 11. klass ja teine sama kooli 10. klass, kolmanda koha saavutas Järvakandi gümnaasiumi 10. klass.

Metsaviktoriini korraldamisel on väga tähtis osa tublidel ja aktiivsetel õpetajatel, kes oskavad õpilaste arvutihuvi loodusõppe arendamiseks ära kasutada ja otsivad internetist lisamaterjale ja -ülesandeid. Seetõttu tunnustab RMK ka paremate klasside juhendajaid-õpetajaid.
 
Iga vanuserühma kümme parimat klassi saavad auhinnaks loodusõppeprogrammi RMK looduskeskustes. Iga vanuserühma kolme parima klassi puhul kompenseeritakse ka transport looduskeskusesse – parimal klassil kuni 128 euro ulatuses ning 2. ja 3. koha saavutanud klassil 64 euro ulatuses. Kõigile osalejatele, kes said vähemalt 50% maksimaalsest võimalikust punktisummast, saadetakse kooli RMK metsaviktoriini meene – tänavu on selleks looduse ja tehnoloogia koostöös loodud tammepuust, laserlõikusega kujundatud rahvusliku motiiviga medal „Kohtume metsas”.

Auhinnaprogrammide ja RMK looduskeskuste kohta saab infot RMK kodulehelt www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale Täpsemat infot auhinnaprogrammidele registreerumise kohta saab küsida aadressil oandu.looduskeskus@rmk.ee, tiina.neljandik@rmk.ee või telefonidel 509 9397 ja 676 7397.

Tänavu-aastase RMK metsaviktoriini küsimuste ja õigete vastustega saab tutvuda http://www.rmk.ee/teemad, täpse ülevaate tulemuste koondtabelist leiab http://www.rmk.ee/teemad

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Tiina Neljandik
RMK Oandu looduskeskuse juhataja
telefon 676 7397, 509 9397
e-post tiina.neljandik@rmk.ee

www.rmk.ee
www.facebook.com/riigimets
twitter.com/riigimets