Metsa-aasta foto- ja kirjatööde konkurss ootavad osalejaid 26.05

RMK kutsub kõiki nobeda sule ja terava silmaga loodusesõpru osa võtma rahvusvahelise metsa-aasta puhul toimuvast essee- ja fotokonkursist.
Esseevõistlusele oodatakse mistahes ilukirjanduslikus võtmes loodud kirjutisi, mis mõtestavad lahti metsaga seotud pärimust, metsa eluringi, metsa rolli looduse terviksüsteemi osana ning inimese-metsa suhet. Laekunud kirjutisi hindab žürii koosseisus Doris Kareva, Vladislav Koržets, Hendrik Relve, Jelena Skulskaja, Marina Poltavtseva ja Marge Rammo. Parima kirjatüki autorit premeeritakse Eesti Kontserdi 100-eurose kinkekaardiga, teiseks ja kolmandaks tulnuid RMK metsamaja kasutusõigusega. Tööde esitamise tähtaeg on 15. august 2011.

Fotokonkursile "Metsa eluring" on oodatud tööd, kus jäädvustatud erinevad metsa majandamisega seotud tööd – metsa istutamine, hooldamine, raietööd, aga ka puidu töötlemine saekaatris, mööblitööstuses või mujal. Oodatud on nii kaasaegsed kui kodustest albumitest või arhiividest leitud ajaloolised fotod.

Žürii koosseisus Jarek Jõepera, Triin Kusmin, Jaak Neljandik, Toomas Tuul, Kaupo Kikkas ja Ilmar Paal annab nii tänapäevase foto kui ajaloolise foto kategoorias välja kolm preemiat. Esikoha omanikku ootab õhtusöök kahele RMK Sagadi mõisa restoranis, teist ja kolmandat kohta tunnustatatakse fotopoe kinkekaardiga. Fotode esitamise tähtaeg on 20. oktoober 2011.

Mõlema konkursi täpsemad tingimused on toodud www.rmk.ee/loodusegakoos.

2011. aasta on ÜRO poolt kuulutatud rahvusvaheliseks metsa-aastaks. RMK korraldab sel puhul aasta jooksul sadakond kultuuri- ja metsandusüritust, mille eesmärk on tutvustada, kuidas toimub Eesti riigimetsa kasvatamine ja majandamine.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Marge Rammo
RMK loodushoiuosakonna juhataja
tel 676 7530, 513 7035
e-post marge.rammo@rmk.ee
www.rmk.ee