Metsaistutuspäevale oodatakse 4000 õpilast 04.04

RMK korraldab reedel, 6. mail kevadise metsaistutuspäeva, kuhu seekord oodatakse 6.-12. klasside õpilasi. Kohti jagub 4000-le õpilasele, uus mets pannakse kasvama 75 hektaril üle Eesti.

RMK loodushoiuosakonna juhataja Marge Rammo sõnul on metsaistutuspäeva eesmärk näidata, kuidas toimub Eesti riigimetsa kasvatamine ning pakkuda õpilastele isetegemise kogemust. “Et käimas on rahvusvaheline metsa-aasta, teeme õpilastele istutamise kõrval ka hariva metsaretke ning tutvustame säästva metsamajanduse põhimõtteid,“ lisas ta. 

Tänavune metsaistutuspäev on osa RMK igakevadisest koolidele suunatud loodushariduskampaaniast. Programm sisaldab lisaks istutamisele ja metsaretkele ka lõunat. Osaliselt kompenseeritakse koolidele ka transport istutuskohta ja tagasi.

Metsaistutuspäevale registreerimine toimub RMK looduskeskuste kaudu alates tänasest, 4. aprillist, lisainfot vaata siit www.rmk.ee/teemad/metsakool

Tänavuse kevadkampaania käigus korraldavad RMK looduskeskused üle Eesti erinevaid loodusharidusprogramme ligi 10 000 õpilasele. Analoogsed kampaaniad toimuvad ka sügisel ja talvel.

Lisaks metsaistutuspäevale on kavas erinevaid loodusõppeprogramme, mille käigus mõõdetakse Aimlas metsa, parvetatakse Kablis palke või saadakse Roela käbikuivatis teada, mis on käbide lüdimine ja seemnete tuulamine. Üle Eesti otsitakse kevade märke ning jagatakse teadmisi looduse ja seal liikumise kohta. Kõik loodusharidusprogrammid on osalejatele tasuta.

Mullu sai RMK erinevatest loodusharidusprogrammidest osa ligi 43 000 inimest, neist valdav enamus olid kooli- ja lasteaialapsed. RMK jagab loodusharidust 18 looduskeskuses, 4 loodusmajas ning Sagadi looduskoolis.

2011. aasta on ÜRO poolt kuulutatud rahvusvaheliseks metsa-aastaks. RMK korraldab sel puhul aasta jooksul sadakond kultuuri- ja metsandusüritust, mille eesmärk on tutvustada, kuidas toimub Eesti riigimetsa kasvatamine ja majandamine. Samuti saab erinevate matkapäevade, istutustalgute ja metsanduslike õpperadade võrgustiku loomises osalemise kaudu ise metsatöödes käed külge lüüa.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Marge Rammo
RMK loodushoiuosakonna juhataja
tel 676 7530, 513 7035
e-post: marge.rammo@rmk.ee