RMK alustab Endla raba taastamist 23.11

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) alustab Eesti ühe vanima, Endla raba Toodiksaare sihtkaitsevööndi veerežiimi taastamistöödega, mis maksavad kokku 573 000 eurot. Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

RMK looduskaitseosakonna projektijuht Kaidi Jakobsoni sõnul on Endla raba antud piirkonna veeseis nõukogude ajast kuivendusprotsesside tulemusena nii madal, et ei võimalda rabal õigesti funktsioneerida, muutes selle suureks CO2 tootjaks. “Tööde eesmärk on suunata raba looduslikule taastumisele, et turbasammal saaks jälle kasvada ning seeläbi vastupidiselt hoopis kasvuhoonegaasi siduma hakata,” ütles Jakobson.

Endla looduskaitseala loodusliku veerežiimi taastamise projekti esimeses etapis koostab Eestimaa Looduse Fond Endla soostiku taastamiskava. 2012. aasta veebruariks valmivas kavas hinnatakse Endla soomassiivide mõjutatust kuivendusest ja määratakse tegevused soostiku looduslikkuse taastamiseks.

Peale taastamiskava valmimist tellib RMK Endla looduskaitseala Toodiksaare sihtkaitsevööndile ehitusprojekti ning rajab tööde tõhususe hindamiseks taastatavale maale ja sellega piirnevale looduslikule rabaalale seirevõrgustiku. Projekti lõpptähtaeg on 2014.

Suured rabad on Kesk-Eestis Pandivere kõrgustiku lõunanõlval asuva Endla looduskaitseala tunnusmärk. Endla looduskaitsealal on seitse rabalaama, mida üksteisest eraldavad jõed, soostunud metsad ja Endla järv. Kaitseala idaosa rabad kuuluvad Eesti vanimate hulka, millest suurimad on Linnusaare, Toodiksaare ja Kanamatsi raba.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa majandamise ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Kaidi Jakobson
RMK looduskaitseosakonna projektijuht
Telefon 5330 0655
E-post kaidi.jakobson@rmk.ee
www.rmk.ee