RMK müüb jahipidamisvõimalusi enampakkumise teel 02.05

Mai keskel korraldab RMK kuue jahipiirkonna suulised enampakkumised, mille käigus läheb müüki 639 suuruluki jahiluba. Enampakkumise käigus müüdud jahilubade jahipidamiskoht antakse jahiseltskonna kasutusse üheks jahihooajaks.

Anguse, Nõva ja Väätsa jahipiirkonna jahialade jahilubade enampakkumine toimub esmaspäeval, 16. mail Tallinnas, Viljandi mnt 18b, RMK peahoone I korruse suures saalis algusega kell 12.00. Jäärumetsa, Kilingi-Nõmme ja Kuressaare jahipiirkonna jahialade jahilubade enampakkumine toimub teisipäeval, 17. mail Pärnumaal Paikusel, Paide mnt 14, RMK Edela regiooni suures saalis algusega kell 12.00.

Enampakkumist korraldades eeldame, et RMK kasutuses olevate jahipiirkondade eramaal peetakse jahti ainult maaomaniku nõusolekul. Sellistel juhtudel tekib maaomanikel selle eest, et nad oma jahimaad kasutada lubavad, teenimisvõimalus. RMK jagab maaomanikega enampakkumise tulud proportsionaalses mahus maa pindalaga,“ selgitas Kalev Männiste.

Jahilubade omandamine toimub enampakkumise korras, kus paketina müüakse kindlaksmääratud piiridega jahipiirkonna osale (jahialale) sõralistest suurulukite load. Ostuga kaasneb ulukihoolde kohustus, kütitud ulukitelt teadusliku uurimismaterjali kogumine, väikekiskjate ja arvukuse reguleerimist vajavate jahilindude minimaalne küttimiskohustus.

RMK hallatavate jahipiirkondade eramaade jahindusliku kasutamise nõusolekust teadaandmiseks palume saata kiri aadressile rmk@rmk.ee, teatades oma nime, enda kinnistu(te) või katastriüksus(t)e numbri, kontaktandmed, samuti arveldusarve, kuhu soovite oma maaomandi jahindusliku kasutuse eest tasu kandmist. Juhul, kui soovite sõlmida jahipidamisvõimaluste kindlaksmääramiseks omal maal eraldi lepingu ja teie maa asub Kuressaare, Kilingi-Nõmme või Jäärumetsa jahipiirkondade territooriumil, palume helistada RMK jahindusspetsialistile UnoVait, tel 513 9604. Juhul, kui maaomand asub Anguse, Nõva või Väätsa jahipiirkondade territooriumil, on RMK kontaktisik Lauri Valdur, tel 516 9977.

Enampakkumise osalustasu on 5 eurot ning osaleda saavad kõik jahimehed, kes omavad Eestis kehtivat jahitunnistust ja jahirelva luba.

Suurulukite küttimisload liigiti on arvuliselt määratud jahialade lõikes ning täiendavalt jagatud soolises ja vanuselises vahekorras. Enampakkumise võitjal on võimalus jahiressursi olemasolul osa võtta ka jahipiirkonnas korraldatud ilvese- ja hundijahist. Suurulukite küttimisloaga kaasneb kohustus küttida müügiüksuse 1000 ha jahimaa kohta vähemalt 8 väikekiskjat ja 4 arvukuse reguleerimist vajavat jahilindu. Kobraste küttimiskohustus kehtestatakse elupaigapõhiselt seal, kus nende elutegevus põhjustab üleujutusi. Erandina tuleb kõik koprad küttida Kuressaare jahipiirkonnas. Ulukihooldetööd ja lisasöötmise teostab pakkumise võitja müügiüksusel omal kulul. Samuti määratakse kütitud ulukilt teadusliku uurimismaterjali kogumise täpne ulatus.

Kõik jahipidamisega kaasnevad kohustused ja piirangud on määratud enampakkumise võitjaga sõlmitavas jahipidamisvõimaluste kasutamise kokkuleppes. Kokkuleppe täitmise kindlustamiseks maksab jahilubade võitja tagatisraha, mida kokkuleppe ennetähtaegsel tühistamisel ei tagastata.

Rohkem informatsiooni RMK enampakkumiste kohta leiab: http://rmk.ee

Lisateave:
Kalev Männiste
RMK jahinduse peaspetsialist
tel 676 7570,
e-post kalev.manniste@rmk.ee