RMK premeerib Maaülikooli parimat metsanduslikku magistritööd 16.06

RMK juhatuse liige Tiit Timberg annab täna, 16. juunil Eesti Maaülikooli (EMÜ) magistrant Tauri Arumäele üle 700 euro suuruse preemia. RMK poolt parimaks metsandusteemaliseks magistritööks tunnistatud töö autorile pakutakse ka aastast töölepingut, et teema rakenduslikke aspekte edasi uurida.

Tauri Arumäe magistritöö „Laserskanneri andmete kasutamine takseertunnuste hindamisel“ eesmärgiks oli uurida, kui täpselt on võimalik tuletada laserskanneri andmetest metsade oluliste takseertunnuste nagu puistu kõrguse, täiuse ja võra alguse kõrguse hinnanguid. Töö käigus selgus, et laserskanneri andmetele tuginedes on võimalik väga täpselt luua maapinna kõrgusmudel.

“Oli ka teisi huvitavaid töid, aga RMK lähtus otsustamisel teema aktuaalsusest ja töö tasemest,” sõnas RMK juhatuse liige Tiit Timberg. “Tegime magistrile ka ettepaneku, et ta aastase töölepingu raames RMK ridades teema rakenduslikke aspekte edasi uuriks ning oleme loodetavasti peatselt kokkuleppele jõudmas.“ Tauri Arumäe magistritööd hindas RMK kõrval preemia vääriliseks ka Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit.

RMK juhatuse liikmed Tiit Timberg ja Tavo Uuetalu osalesid EMÜ magistritööde kaitsmise komisjoni töös juba mitmendat aastat, et ülikooli teadustööde taseme ja teemadega kursis olla. Tänavu anti parima magistritöö preemia välja 11. korda. Lisaks maksab RMK iga aasta kahele EMÜ metsanduseriala magistrandile Heino Tederi nimelist 3195,58 euro suurust stipendiumi. Samuti toetatakse metsandusõpet Luua Metsanduskoolis.

RMK on kaasaegse säästva metsamajanduse arendamiseks loonud teadusfondi, mis rahastab metsanduslikke teadusuuringuid, sh ka EMÜ poolt läbiviidavat laserskaneerimise abil metsa takseertunnuste määramise teemalist uuringut. Aastatel 2011-2014 on RMK rakendusuuringute läbiviimiseks kavandanud 766 940 eurot (12 miljonit krooni).

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa majandamise ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Tiit Timberg
RMK juhatuse liige
Tel 504 5761
E-post tiit.timberg@rmk.ee
www.rmk.ee