RMK Sagadi mõisa hotell sai Rohelise Võtme 15.06

RMK Sagadi mõisa hotellile väljastati rahvusvaheline keskkonnamärgis Roheline Võti, mis kinnitab säästva majandamise põhimõtete järgimist hotelli igapäevategevuses.
Hotelli müügi- ja turundusjuhi Kadi Elmeste sõnul on rahvusvaheliselt tuntud märk oluline iseäranis väliskülalistele mõeldes, kes valivad selle alusel peatuskohti. “Mõisakompleksi külaliste seas on palju Kesk-Euroopa puhkajaid, kes tähtsustavad rohelist mõtteviisi väga kõrgelt,” sõnas ta. “Kui näiteks eestlased peavad tagasisidet andes keskkonnasõbralikkuse aspekti väheoluliseks, siis Saksamaalt tulnud puhkajad annavad meelsasti ka omapoolseid soovitusi, kuidas veelgi säästlikumalt tegutseda.”

Kadi Elmeste lisas ka, et kuivõrd Sagadi mõisas toimiva RMK Sagadi metsakeskuse eesmärgiks on külaliste loodus- ja keskkonnateadlikkuse suurendamine, on Rohelise Võtmega liitumine puhast keskkonda ja säästvat mõtteviisi toetavate põhimõtete veelkordne rõhutamine. „Näiteks on keskkonnateadlikel inimestel võimalik meie juures pidada rohelist seminari, hoolitsedes samal ajal oma ökoloogilise jalajälje vähendamise eest, kuna iga rohelise seminari kliendi eest istutatakse metsa üks uus puu,” sõnas ta. “Lisaks saab soovi korral Sagadi mõisa kodulehel CO2-kalkulaatori abil välja arvutada, kui palju oma eluviisi ja tarbimisega aastas süsihappegaasi tekitatakse ning mitu puud tuleks selle koguse neutraliseerimiseks istutada.“

Rohelise Võtme diplomi andis RMK Sagadi mõisa hotellile üle EASi turismiarenduskeskus. “Roheline Võti näitab hotelli külalistele, kuidas saavutada harmoonia kvaliteedi ja keskkonnasõbraliku tegutsemise vahel,” sõnas EASi turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso. “Hotelli keskkonnasõbralikud tegevused koostöös looduskooli ja metsamuuseumiga on kindlasti inspireerivaks eeskujuks ka teistele turismiettevõtjatele.”

Sagadi mõis on ajalooline mõisakompleks, kus hotellile lisaks tegutseb metsamuuseum, loodusprogramme pakkuv looduskool ning restoran. 2010. aastal külastas Sagadi metsamuuseumi 23 600 inimest, loodusprogrammidest sai osa 5900 inimest ning majutuskliente oli ligi 7500.

Roheline Võti (Green Key) on Taanist alguse saanud rahvusvaheline keskkonnamärgis, millega liitudes saavad majutusteenust pakkuvad ettevõtted näidata oma keskkonnasõbralikku suhtumist. Rohelise Võtme keskkonnamärgise saamine eeldab teatud kriteeriumite täitmist ning nendega arvestamist igapäevases tegevuses.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:

Kadi Elmeste
RMK Sagadi mõisa hotelli müügi- ja turundusjuht
Tel 676 7827, 515 7869
kadi.elmeste@rmk.ee
www.sagadi.ee