RMK viib sügisel 12 000 kuuendikku metsa 12.09

RMK alustab täna, 12. septembril kõikide kuuendate klasside õpilastele ja õpetajatele suunatud tasuta õppeprogrammiga “Kohtume metsas!”. 9. septembriks olid programmile registreerunud juba pooled kuuendikest ehk 6000 osalejat.

RMK loodushariduse peaspetsialisti Helen Luksi sõnul hõlmab kuuendate klasside loodusainete valdkond teistest põhikooli klassidest enam metsa teemat ning RMK korraldab raamatutarkuste kinnistamiseks kõigile huvilistele tasuta õppeprogramme. “Programmi raames selgitame lastele praktiliselt metsatööde olemust ning metsa eluringi,” ütles Luks. „Õpetame lastele märkama metsade elurikkust ning majandusmetsade seost meie igapäeva eluga, et mõista, kuidas iga tegevus või tegevusetus jätab maha pikaajalise jälje.“

Olenevalt programmi läbiviimiskohast saavad kuuendikud ise olla metsade tulevikku planeerivad metsamehed-naised, tehes vastavaid mõõtmistöid, määrates metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi, vaadeldes metsas pärandkultuuri objekte või kavandades loodussõpradele telkimiskohta. Lõkke ääres nauditakse ühiselt valmistatud teed koos traditsioonilise metsamehe ampsuga. RMK katab programmi transpordikulu kolme euro ulatuses osaleja kohta.

Täna alanud “Kohtume metsas!” kampaania kestab 4.  novembrini ja programme pakuvad RMK looduskeskused üle Eesti. RMK kutsub kõiki koole tasuta programmile registreeruma: www.rmk.ee/teemad/metsakool

RMK korraldab rahvusvahelise metsa-aasta puhul tänavu sadakond kultuuri- ja metsandusüritust, mille eesmärk on tutvustada, kuidas toimub Eesti riigimetsa kasvatamine ja majandamine.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa majandamise ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Helen Luks
RMK loodushoiuosakonna loodushariduse peaspetsialist
Telefon 502 4492
E-post: helen.luks@rmk.ee
www.rmk.ee/loodusegakoos
www.facebook.com