Seikluslik perepäev meelitab Ida-Virumaale tuhandeid eestimaalasi 14.07

Mitutuhat inimest koguneb eeloleval laupäeval RMK ja Eesti Kontserdi kutsel Ida-Virumaale, et pidada maha seikluslik perepäev põlevkivikarjääris.

 Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumi alal ning Aidu põlevkivikarjääris toimuv perepäev lõppeb tasuta vabaõhukontserdiga, kus astub üles Terem Kvartett Venemaalt ning kõlavad maailmakuulsad ooperi- ja operetimeloodiad Eesti artistidelt.
 
“Huvi Ida-Virumaa vastu on olnud väga suur, kiirelt täitusid kõik välja pakutud matkad ning oleme suurematest linnadest käima pannud mitmeid lisabusse,” sõnas RMK loodushoiu osakonna juhataja Marge Rammo. “Eilsega sai eelregistreerimine perepäevale küll läbi, ent omal käel kohale tulla ning kontserdist ja muust kohapealsest programmist osa saama on kõik jätkuvalt teretulnud.” Perepäevale oli eilse seisuga registreerunud kaks tuhat osalejat, kõiki neid ootab kohapeal muu programmi kõrval ka tasuta lõuna.
 
Perepäevaga tähistab RMK rahvusvahelist metsa-aastat, õhtune vabaõhukontsert on osa Eesti Kontserdi iga-aastasest “7 linna muusika” festivalist.
 
Päev algab erineva raskusastmega loodusmatkadega kell 10, kogu päeva vältel on võimalik proovida kaljuronimist ning kõrgseiklust kaevandusmuuseumi õuealal oleva endise rikastusvabriku tornis. Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumi õuealal on avatud puidust meisterdamise töötoad, laste mänguplats, käsitöömeistrite nurgake, kohvik ja RMK infopunkt. Tehismägedel sõitmiseks saab laenutada tõukeratast, vanas katlamajas näidatakse kino ning kohal on piltnik, kes kõigile soovijatele päevast temaatilise pildijäädvustuse kingib. Perepäevalised on oodatud tutvuma ka Kohtla kaevandusmuuseumi maa-aluste käikudega.
 
Ettevõtmine kulmineerub vabaõhukontserdiga Kohtla kaevanduspargis kell 18. Üles astub virtuoosne keelpillikvartett Terem Kvartett Venemaalt ning maailmakuulsaid ooperi- ja operetimeloodiaid esitavad Bel-Etage Swingorkester Mart Sanderi juhatusel, kus solistideks Janne Ševtšenko, Pirjo Püvi, Andres Köster ja Taimo Toomast. Kontsert, nii nagu ka muu perepäeva programm, on osalejatele tasuta, perepäevale toovad kohale tasuta eribussid Tallinnast, Tartust, Pärnust, Viljandist, Narvast, Rakverest ja Jõhvist.
 
RMK korraldab rahvusvahelise metsa-aasta puhul tänavu sadakond kultuuri- ja metsandusüritust, mille eesmärk on tutvustada, kuidas toimub Eesti riigimetsa kasvatamine ja majandamine. Ida-Virumaa valiti perepäeva toimumiskohaks seepärast, et tutvustada huvilistele karjäärialade taasmetsastamise võimalusi ning looduse taastumist rekultiveeritud alal. Et Aidu karjääris toimub praegu aktiivne põlevkivi kaevandamine, on ala tavainimestele muul ajal suletud.
 
RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.
 
Lisainfo:
Marge Rammo
RMK loodushoiuosakonna juhataja
tel 676 753, 513 7035
e-post: marge.rammo@rmk.ee
rmk.ee/loodusegakoos
www.facebook.com/riigimets