Nõukogu kinnitas RMK 2013. aasta eelarve 14.12

RMK nõukogu kinnitas oma eilsel koosolekul RMK 2013. aasta eelarve, mille kogumaht on 144,4 miljonit eurot ja planeeritav kasum 16,2 miljonit eurot.

Võrreldes 2012. aastaga suurenevad RMK tulud 6%. „RMK tuludest valdava osa moodustab metsamaterjali müük, mida järgmisel aastal on plaanis müüa 2,9 miljonit kuupmeetrit 127,9 miljoni euro eest,“ ütles RMK nõukogu esimees Mati Polli. „Narva elektrijaamade lepingu katkemise tõttu kasvab RMK madalakvaliteedilise puidu ladu aasta lõpuks 100 000 tihumeetrini. Selle koguse plaanime järgmisel aastal realiseerida, mis on peamine põhjus tulude suurenemiseks,“ lisas Mati Polli.

Võimalus elanikkonnal ise riigimetsast küttepuitu varuda säilib järgmisel aastal samas mahus, so ca 32 000 kuupmeetrit.

RMK kulud 2013. aastal on 128,3 miljonit eurot, mis on samal tasemel tänavusega. „Metsakasvatustööde maht jääb riigimetsas järgmisel aastal samaks, kuid investeeringud teedeehitusse ja metsakuivendussüsteemide rekonstrueerimisse kasvavad kolmandiku võrra,“ selgitas Mati Polli.

Lisaks kavandab RMK tööjõuturul konkurentsivõime säilitamiseks töötajate töötasusid tõsta 4% võrra.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel,  Eesti 5 rahvuspargis ning 40 kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Mati Polli
RMK nõukogu esimees
Telefon 504 6577