RMK alustab Taevaskodade taristu rekonstrueerimisega 10.05

Taevaskoja kauni loodus säilimiseks ja pinnase kaitseks korraldab RMK tänavu suvel Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Looduse mitmekesisuse säilitamine“ toetusel Taevaskojas ulatuslikke renoveerimistöid.

Pearõhu oleme pannud treppide, piirete, laudteede ja sildade ajakohastamisele ning radade katete uuendamisele purustatud kruusa ja koorepuruga. Vanade treppide peale ehitatakse uued metall- ja puitkonstruktsiooniga trepid, kusjuures vanad trepid jäävad uute alla – see on vajalik, et ei tekiks pinnase erosiooni. Samal põhjusel tehakse kõik treppide kandvate konstruktsioonide osad, mis jäävad maa sisse, raudbetoonist – siis ei pääse vesi liivakivi vahele pinnast uuristama. Niisugune lahendus tuleb nii Väikese kui ka Suure Taevaskoja peale.

Kõik vanad piirded asendatakse uutega arvestusega, et need peaksid vastu vähemalt kümme aastat. Seetõttu kaetakse kõik piirdepostide need osad, mis jäävad maa sisse ning mõne sentimeetri ulatuses ka üle selle, plastiga, et vältida puidu mädanemist.

Ka vanade laudteede asemele ehitatakse uued, see aitab jällegi pinnase erosiooni tekkimist ära hoida. Laiemad rajad saavad kaetud purustatud kruusaga, koorepuru aga tuleb katteks nendele teedele, mida mööda kõnnitakse harvemini.

Pärast renoveerimist hakkab Saesaare parklast kuni Emalätte ja Väikse Taevaskoja platsini saama ratastooliga, varem seda võimalust ei olnud.  

Kuna me loodame töödega alustada tänavu juunis ja lõpetada 2012. aasta jooksul, tasub Taevaskodade külastamisel kindlasti jälgida teavet meie kodulehel. Lisaks avame 1. juunist Saesaare parklas ajutise teabepunkti, kust on võimalik saada täpset infot Taevaskodade külastusvõimalustest.

Aitab loodust säästa

Alates 2005. aastast on RMK Taevaskoja külastusest täpsema ülevaate saamiseks teinud mattloenduri abil iga-aastast külastuskordade loendamist. Lisaks on külastajaid küsitletud aastatel 2003, 2005 ja 2010. Nende uuringute tulemusena teame, et viimase viie aastaga on Taevaskodadesse tehtud ligikaudu 163 000 külastust, mis teeb aasta keskmiseks külastuskordade hulgaks 32 600. Kõige rohkem külastusi oli aastal 2010 –  ligikaudu 46 000.

Neid arve vaadates on selge, et piirkonnas on tõesti suur külastuskoormus. Aastast 2002 on RMK tellinud järjepidevalt oma objektidele, sealhulgas ka Taevaskojale koormustaluvuse uuringut, mida on koostanud kunagise Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse teadlaste töörühm. Praegusel ajal viib uuringut läbi aga Eesti Maaülikooli teadlaste töörühm.

Aastatel 2002, 2005 ja 2010 läbi viidud uuringute alusel töötati välja „Rekreatiivse koormustaluvuse metoodika” ja anti soovitused, mida peaks ette võtma Taevaskodade matkarajaga, et loodus säiliks ja pinnase olukord paraneks. Tooksin siinkohal mõned ilmestavad näited.

Aastal 2002 sedastas uuring: „Kõige suurema kaldega – 25 kraadi on 3–4 meetri pikkune Ohvrikivist 56–60 meetri kaugusel paiknev raja lõik, kus toimub intensiivne erosioon ja mille läbimine on nii suvel vihmase kui ka talvel külma ning jäise pinna korral väga ohtlik.“ Külastuse korraldajale ehk RMK-le anti seejärel soovitus rajada tasapinnaline 2,5–3,5-meetrine puidust sille, piire ja trepp, mida RMK ka tegi.

Aastal 2005 ütleb uuring sama rajalõigu kohta: „Piirete, silde ja uue trepi rajamisega on edasised keskkonnakahjustused selles kohas kontrolli all.“ 2010. aastal saavad uurimustöö läbiviijad aga juba öelda, et nõlva erosioon on võrreldes eelmise uuringuga vähenenud ning taimkate taastumas. Sarnaseid näiteid on mitmeid, kus vajalike taristute rajamisega on loodust märgatavalt säästetud.  

RMK on järjepidevalt parandanud ka liikumisvõimalusi Taevaskodades taristu rekonstrueerimise või uue loomisega. Näiteks Taevaskodade sillad ehitati aastal 2001, parkla renoveeriti 2002, 2005. aastal aga ehitati kuivkäimla.

Aastal 2012 võtame seega taas ette põhjalikud renoveerimistööd. Ja kuigi sel suvel ei ole külastajail nii mugav Taevaskodades liikuda kui muidu, loodame, et need väikesed ebameeldivused saavad tasutud kenade korras radade ning paremini hoitud loodusega.