RMK alustas looduspuhkuse hooaega teabepunktide avamisega 18.05

Sel nädalal avasid uksed 26 RMK teabepunkti üle Eesti, et olla abiks ja suunanäitajaks kõigile riigimetsa puhkealadel, rahvusparkides ja loodukaitsealadel liikujatele. Mullu külastati puhkealasid ja rahvusparke 1,55 miljonil ning teabepunkte 70 000 korral.

RMK loodushoiuosakonna juhataja Marge Rammo sõnul on tänu esimeste soojade ja päikeseliste ilmade saabumisele hooaja avamiseks ka kõige õigem aeg. “Selleks, et inimesed leiaksid just endale sobiva viisi puhkamiseks, jagame teabepunktides nõuandeid ja infomaterjale vastaval alal liikumiseks ning elamusterohke loodusretke planeerimiseks,” selgitas Rammo täpsustades, et RMK tegeleb külastuskorraldusega kokku viies rahvuspargis, 13 riigimetsa puhkealal ja ligi 40 muul kaitsealal üle Eesti. Looduses liikujatele on üle Eesti välja ehitatud ligi 2000 km matkaradu, 309 kattega lõkkekohta, 41 telkimisala ning ööbimisvõimalused 22 metsaonnis ja 17 metsamajas.

Lisaks on RMK-l tänavu Euroopa Regionaalarengu Fondi toel plaanis ka mitmete suuremate looduskaitserajatiste renoveerimistööd. Rammo sõnul võetakse põhjalikumad tööd – teedevõrgustiku, vaateplatvormide ning ehitiste rekonstrueerimine – ette Taevaskojas, Keila-Joa pargis, Oru pargis ja Lahemaal. “Kuigi töid planeeritakse nii, et ühtegi ala külastajatele ei suleta, võib aeg ajalt esineda liikumispiiranguid, millest anname jooksvalt teada nii kohapeal kui ka RMK kodulehel,” kinnitas Rammo.

RMK teabepunktid looduses liikuja abistamiseks on avatud 15. septembrini, reeglina iga päev kell 10-18, täpsemalt näeb siin: www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/teabepunktid. Endale sobivat loodusretke aitab ette valmistada ka põhjalik otsingusüsteem RMK kodulehel: www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/voimaluste-otsing

Igaüheõigusel tugineva looduskasutuse võimaluste pakkumiseks ja elanikkonna loodusteadlikkuse edendamiseks kasutas RMK 2011. aastal 4,2 miljonit eurot. Tänavu on see summa 6 miljonit, millest 3,5 miljonit eurot tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo: 
Marge Rammo
RMK loodushoiuosakonna juhataja
Telefon 513 7035
www.rmk.ee