RMK asub taastama Eesti liigirikkaimat metsaparki Sangastes  19.01

Sangaste metsapargi vaadete avamiseks ja dendroloogiliste väärtuste vaatlemise parandamiseks alustab RMK jaanuaris pargi rekonstrueerimistöödega. Projekti finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond 35 000 euroga.

„Tulenevalt pargi ulatuslikust kinnikasvamisest on tänavusteks suuremateks töödeks Sangaste metsapargi südameks oleva Luise tiigi ümbruse võsast väljaraiumine ning kasutatavate radadega külgneva metsa avatumaks kujundamine,“ selgitas RMK kaitsekorraldusspetsialist Kaupo Kohv ja lisas, et tiigi ümbrusest ja pargi keskosast on plaanis eemaldada elujõuetud ning ohtlikud puud.

Tööd viiakse läbi ajavahemikul jaanuar kuni mai ning töid teostab OÜ Grün-E World. Metsapargi rekonstrueerimisprojekti tegi OÜ Artes Terrae maastikuarhitekt Sulev Nurme juhtimisel.

„Kunagisele inglise stiilis maastikupargile viitavad täna vaid vabakujulised ja eriliigilised puuderühmad, pargiaasad ja avatud pargiosad on kinni kasvanud ning puistute alusmets on muutunud väga tihedaks,“ kirjeldas tänast olukorda Sangaste pargis maastikuarhitekt Sulev Nurme. „Kinni on kasvanud mitmed vaated ümbritsevale maastikule ja lossile ning raskendatud on pargi dendroloogiliste väärtuste vaadeldavus,“ lisas ta.

Järgnevatel aastatel peaks pidevale hooldusele lisanduma ka pargi algset kontseptsiooni toetav võõrpuuliikide istutamine pargi eri piirkondadesse.

Kuna metsapark on tänaseks juba väga kinnikasvanud, siis on ka raiete maht suhteliselt suur, mistõttu loodab RMK raietööde ja raiutud materjali väljaveo ajal kohalike inimeste mõistvale suhtumisele. 

Sangaste mõisa metsapargi pindala on 37,5 ha ja park moodustab maastikulise terviku Sangaste mõisa peahoonega. Metsapargi rajajaks oli krahv F. Berg, kes lisaks pargi esteetilisele kujundamisele kasutas metsaparki ka metsateaduse huvides. Krahv püüdis uurida, kuidas kasvavad Sangaste oludes maailma erinevatest piirkondadest pärit puuliigid võrreldes kodumaiste liikidega. Tema reisidelt toodud puude seemnetest sai alguse Eesti kõige liigirikkam metsapark.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Kaupo Kohv
RMK kaitsekorraldusspetsialist
Telefon 5349 7924
E-post kaupo.kohv@rmk.ee
www.rmk.ee

Sulev Nurme
Artes Terrae OÜ maastikuarhitekt
Telefon 5340 1463
E-post sulev@artes.ee