RMK jahilubade müük oli konkurentsitihe ja edukas  08.03

Veebruari lõpus toimunud kirjalikul enampakkumisel kuue RMK hallatava jahipiirkonna jahilubade ostu eelisõiguse omandamiseks osales 53 pakkujat. Enampakkumisele pandud 32 jahilubade paketist müüdi 30. RMK teenis enampakkumisega üle 243 000 euro.

„Enampakkumisel osalenud jahimeeste suur arv ja riigimetsas jahipidamisvõimaluste eest pakutud summad näitavad suurt huvi, tihedat konkurentsi ja head hinda, mida on aruka jahindustegevuse korraldamisega võimalik teenida,“ märkis RMK juhatuse liige Tiit Timberg.

RMK jagab ka käesoleval aastal saadud tulu maaomanikega proportsionaalselt. „Enampakkumise keskmiseks hinnaks kujunes 1,91 eurot hektari kohta, sellele lisandub jahilubade hind. Seega enampakkumise keskmine hind hektari kohta kujunes viiendiku võrra kõrgemaks kui aasta tagasi,“ selgitas Tiit Timberg. Kõrgeimat jahimaa kasutamise tasu algaval jahihooajal pakume maaomanikule Kuressaare jahipiirkonnas – 4,16 €/hektari kohta ja väikseimat Anguse jahipiirkonnas - 0,76 €/hektari kohta. RMK kasutuses on 155 600 hektarit jahimaid, millest 23% kuulub eramaaomanikele.

Kõige edukamalt läks jahimeestel eelmisel hooajal põdrajaht, kus praktiliselt kõik väljastatud jahiload ka realiseeriti. Metsaseajahil täideti küttimiskohustus 80%-liselt ja hirve küttimise kohustus Saaremaal 90%-liselt. Metskitse populatsiooni säästeti suuremast küttimisest, kuna rasked talved ja kiskjate kõrge arvukus on seda niigi oluliselt vähendanud. „Tulemuslikul metsakasvatamisel on suurim riskiuluk põder, aga selle ülesandega saadi hakkama ning noorendike kahjustused ei ole läinud üle talutava piiri,“ märkis Tiit Timberg ning avaldas lootust, et algaval jahihooajal suudavad jahimehed paremini ohjata ka hirvede arvukust.

Kõik jahipidamisega kaasnevad õigused, kohustused ja piirangud määratletakse enampakkumise võitjatega sõlmitavates jahipidamisvõimaluste kasutamise kokkulepetes. Tiit Timberg kordas üle meetmed, millega tagatakse ka algaval jahihooajal tõhus omanikujärelvalve: “RMK korraldab oma töötajatega perioodilisi reide, jälgimaks jahipidamistingimuste korrektset täitmist. RMK nõuab kütitud suurulukite märgistamist ühekordsete, nummerdatud ja taaskasutamist mittevõimaldavate märgistuslipikutega. Samuti tuleb vahetult peale uluki tabamist ja jahiloa realiseerimist saata SMS-sõnum RMK sõnumikeskusesse.“

Kahe müümata jäänud jahilubade paketi osas korraldab RMK teistkordse kirjaliku enampakkumise, kus saavad osaleda kõik jahimehed, olenemata varem RMK-st omandatud jahilubadest. Enampakkumine kuulutatakse välja 12.03.2012. Lisainformatsiooni saab RMK kodulehelt www.rmk.ee/jahipidamine.

Lisainfo:
Kalev Männiste
RMK jahinduse peaspetsialist
Telefon 676 7570, 513 9642
e-post kalev.manniste@rmk.ee