RMK nõukogu nimetas ametisse RMK uue juhatuse  11.10

RMK nõukogu kinnitas tänasel koosolekul RMK juhatuse liikmeteks  Tavo Uuetalu ja Tiit Timbergi. Vastavalt RMK põhimäärusele teeb RMK nõukogule ettepaneku juhatuse liikmete nimetamiseks juhatuse esimees. Eelmisel nõukogu koosolekul valis RMK nõukogu juhatuse esimeheks Aigar Kallase.
RMK nõukogu volitas nõukogu esimeest Mati Pollit sõlmima juhatuse liikmetega ametilepingud ja määras juhatuse liikmete töötasuks 4451 eurot kuus. Juhatuse liikmete volitused kestavad 5 aastat.

„RMK juhatus tervikuna on ettevõtet juhtides olnud väga edukas. Seetõttu otsustas nõukogu usaldada kogu juhatust ka järgmised 5 aastat ja teha ka teistele senistele liikmetele ettepanek ametis jätkata,“ selgitas RMK nõukogu esimees Mati Polli.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa- ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Mati Polli
RMK nõukogu esimees
press@rmk.ee