RMK toetab Maaülikooli stipendiaate tänavu 16 000 euroga 09.11

Metsandushariduse ja –teaduse edendamiseks annab RMK välja kaks 4800 eurost Endel Laasi nimelist aastastipendiumit Maaülikooli doktorantidele ja kaks 3200 eurost Heino Tederi nimelist stipendiumit magistrantidele.

Doktorantidest pälvisid stipendiumi Pille Aasamets ja Tauri Arumäe ning magistrantidest Reimo Lutter ja Gunnar Morozov. RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul võeti stipendiumite jagamisel arvesse nii õpitulemusi kui ka uurimistööde perspektiivikust. “Tänased magistrandid ja doktorandid loovad uusi teadmisi, kuidas loodusressursse majandada ja millised tehnoloogiad selleks kasutada,” selgitas Aigar Kallas ning lisas, et just seetõttu pannaksegi noorte teadlaste erialasele tegevusele juba mitmendat aastat õlg alla.

4800-eurose stipendiumi pälvinud Pille Aasametsa doktoritöö integreerib metsandus- ja sotsiaalteadusi ning käsitleb avalikku arvamust metsakasvatuslike tööde kohta. Sama suure stipendiumi pälvinud Tauri Arumäe aga annab ülevaate sellest, kuidas lennukilt laserskaneerimise abil kogutav andmestik aitab luua maapinna mudeleid, kaardistada üleujutuse riskipiirkondi, luua kolmemõõtmelisi linnamudeleid ning planeerida suuremahulisi ehitusobjekte.

RMK poolt teist korda välja antav 4800 euro suurune doktorantidele mõeldud stipendium on nimetatud kauaaegse Eesti Maaülikooli metsandusteaduskonna dekaani, professori ja mitme põlvkonna metsameeste õpetaja Endel Laasi järgi. Viiendat aastat järjest magistrantidele jagatav 3200 euro suurune stipendium kannab aga legendaarse metsanduskorüfee Heino Tederi nime. Metsandusliku kutsehariduse populariseerimiseks on RMK Luua Metsakoolis välja pannud Toomas Ehrpaisi nimelise stipendiumi suurusega 1917 eurot.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa majandamise ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
Tel 528 1299
E-post aigar.kallas@rmk.ee