RMK 9 kuu müügikäive oli 111 miljonit eurot 24.10

RMK 2013. aasta 9 kuu müügikäive ulatus 111 miljoni euroni, mis on 8% enam võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. RMK 9 kuu auditeerimata puhaskasum oli 20,9 miljonit eurot, mis on 26% suurem kui aasta varem samal perioodil.

"Oleme puidu müügimahtudega kavandust ees, kuna head ilmaolud lubasid kevadel raietöid teostada pikemalt," selgitas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas ja lisas, et aasta lõpuks võrdsustuvad raie- ja müügimahud käesolevaks aastaks kavandatuga. "Samas loodame tänu kulude kärpimisele sarnaste müügimahtude ja -hindade juures saavutada aasta kokkuvõttes suurema kasumlikkuse," kinnitas Kallas.

Valdava osa tuludest teenis RMK metsamaterjali ja hakkpuidu müügist. Üheksa kuuga müüs RMK 2,4 miljonit kuupmeetrit metsamaterjali kokku 103 miljoni euro väärtuses. Keskmiseks metsamaterjali müügihinnaks kujunes 43,3 eurot kuupmeetrist, mis on eelmise aasta esimese 9 kuuga võrreldes samal tasemel. Raidmeid ja hakkpuitu müüs RMK 9 kuuga 0,2 miljonit kuupmeetrit 4,5 miljoni euro väärtuses, keskmine müügihind ulatus 28 euroni kuupmeetrist.

Võrdluseks: 2012. a üheksa kuuga müüs RMK 2,1 miljonit kuupmeetrit metsamaterjali kokku 90 miljoni euro eest. Keskmiseks metsamaterjali müügihinnaks kujunes 42,9 eurot kuupmeetrist. Esimese 9 kuuga müüdi raidmeid ja hakkpuitu 0,27 miljonit kuupmeetrit 8,9 miljoni euro eest. Keskmine müügihind ulatus 32,7 euroni kuupmeetrist.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:

Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
Tel 528 1299
e-post aigar.kallas@rmk.ee
www.rmk.ee