RMK esimese poolaasta käive kasvas kümnendiku, kasum 58% 06.08

RMK 2013. aasta kuue kuu müügikäive ulatus 72,4 miljoni euroni, mis on 11% suurem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Samal ajal oli RMK kasum 11,3 miljonit eurot, mis on 58% suurem kui aasta varem samal perioodil.
Valdava osa tuludest teenis RMK metsamaterjali ja hakkpuidu müügist. Kuue kuuga müüs RMK 1,6 miljonit kuupmeetrit metsamaterjali kokku 66,8 miljoni euro väärtuses. Keskmiseks metsamaterjali müügihinnaks kujunes 41,8 eurot kuupmeetrist, mis on eelmise aasta esimese poolaastaga samal tasemel. Käesoleva aasta esimesel poolaastal müüs RMK raidmeid ja hakkpuitu 0,1 miljonit kuupmeetrit 3,2 miljoni euro väärtuses, keskmine müügihind ulatus 27,7 euroni kuupmeetrist. Võrdluseks: 2012. a esimesel poolaastal müüs RMK metsamaterjali 1,33 miljonit kuupmeetrit kokku 56 miljoni euro väärtuses keskmise hinnaga 42,1 eurot kuupmeetrist; raidmeid ja hakkpuitu müüdi 0,21 miljonit kuupmeetrit 7,1 miljoni euro väärtuses, keskmine müügihind oli siis 33,2 euroni kuupmeetrist.

"Kasumi kasvu taga on suurenenud nõudlus saepalgi järele ning koos sellega kasvanud palgi hind," kommenteeris RMK juhatuse esimees Aigar Kallas ning lisas, et hetkel ületab palgi osas nõudmine pakkumist. Madalama hinnaga kaubagruppide (paberi- ja küttepuit) osas on aga turunõudluse vähenemisega kaasnenud ka mõningane hinnalangus.  

Kolmandat aastat järjest kasvas RMK metsauuendustööde maht - teises kvartalis pani RMK kasvama 17,2 miljonit taime, mida on 4% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. "Suuremahuliste metsauuendustööde tegemiseks andsime teises kvartalis hooajalist tööd enam kui 1500 inimesele," selgitas Aigar Kallas ja lisas, et teist aastat järjest jätkuvad metsauuendustööd riigimetsas ka sügisel.  

Elanikkonnale soodsa kütte- ja tarbepuidu ostmise võimaldamiseks müüb RMK eraisikutele kasvava metsa raieõigust, 2013. aasta esimese 6 kuuga ulatus raieõiguse müügimaht üle 12 700 kuupmeetri (keskmine hind 9,9 eur/m3). Alates 1. märtsist ühtlustas RMK küttepuidu müügikorraldust, mille järgi toimub kõikide küttepuidu ostusoovide vastuvõtmine ühtse registreerimissüsteemi kaudu ning varumine kasvava metsana edaspidi vahemikus 1. november kuni 31. märts.  

2013. aasta eelarves prognoosib RMK selle aasta müügituluks 140,6  miljonit eurot ning kasumiks 16,2 miljonit eurot. 

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.  

Lisainfo:
Anneli Viik RMK finants- ja administratsioonijuht
Telefon 501 4740
e-post anneli.viik@rmk.ee

www.rmk.ee