RMK korraldas täna metsavargusi käsitleva seminari 18.10

Riigimetsa Majandamise Keskuses (RMK) korraldas kolmapäeval, 18. oktoobril metsavarguse temaatikat puudutava seminari, kus asjaga seotud asutuste esindajad arutasid võimalikke strateegiaid metsavarguste vastu võitlemisel ja leppisid kokku edasises tegevuskavas.

Seminaril osalesid RMK, keskkonnaministeeriumi, keskkonnainspektsiooni, politseiameti ja riigikohtu esindajad, samuti Erametsakeskuse ja Eestimaa Looduse Fondi esindajad.

Riigimetsa Majandamise Keskus on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus. Möödunud aastal oli RMK käive 745,1 miljonit krooni ja kasum 24,2 miljonit krooni. Metsatuluna riigieelarvesse maksis RMK 149,3 miljonit krooni.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee