RMK alustab keskkonnaauditite läbiviimist 21.06

Det Norske Veritase keskkonnaauditi koolituse läbinud Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) keskkonnaspetsialistid said täna keskkonnaaudiitori tunnistuse.

Koolitusel osalenud 40 RMK regioonide ja metskondade keskkonnaspetsialisti hakkavad RMK-s keskkonnaauditit läbi viima augustis-septembris, pärast metsas läbi viidavaid praktilisi õppusi. Keskkonnaauditi eesmärk on organisatsiooni keskkonnaalaste tegevuste standarditele ja normidele vastavuse kontroll.

Organisatsioonis keskkonnasiseauditi korraldamine on nõutav ISO 14001 standardile vastava keskkonnajuhtimissüsteemi loomiseks. RMK alustas keskkonnajuhtimissüsteemi rajamisega 1999. aasta kevadel ning kavatseb saada ISO 14001 sertifikaadi aastal 2001.

Riigimetsa Majandamise Keskus on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Möödunud aastal oli RMK käive 745,1 miljonit krooni ja kasum 24,2 miljonit krooni. Metsatuluna riigieelarvesse maksis RMK 1999. aastal 149,3 miljonit krooni.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee