Ettevaatust jaanitule tegemisel - metsad on tuleohtlikud! 22.06

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) tuletab jaanipäeva eel meelde, et meie metsades püsib tuleoht ning jaanitule tegemisel tuleb olla ettevaatlik.

Kõige tuleohtlikumad on Harjumaa ja Ida-Virumaa metsad, aga tuleoht püsib kõigis Eesti metsades. Hoovihmad tuleohtlikkust oluliselt ei vähenda, äike aga võib ise tulekahju põhjustada.

Valdavalt on metsatulekahjude põhjuseks inimeste hooletus. Suur metsatulekahju võib süttida hooletult tehtud või kustutatud lõkkest, aga ka maha visatud sigaretiotsast. Lisaks lõketest alguse saanud põlengutele on levinud ka tulekahjud, mis süttivad metsa jäetud klaasikildude tõttu. Hoolimatute piknikupidajate lõhutud pudelite killud koondavad päikesekiired ning tuli ongi lahti.

Riigimetsa Majandamise Keskus on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Möödunud aastal oli RMK käive 745,1 miljonit krooni ja kasum 24,2 miljonit krooni. Metsatuluna riigieelarvesse maksis RMK 1999. aastal 149,3 miljonit krooni.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee