Võsu-Oandu matkarada sai valmis 26.05

Riigimetsa Majandamise Keskuse Sagadi metskond korraldab laupäeval, 27. mail koostöös Lahemaa Rahvuspargiga avamatka vastvalminud Võsu-Oandu matkarajal, mis tutvustab loodushuvilistele inimtegevusest rikkumata põliseid metsi.

Võsu-Oandu matkarada on lõik tulevikus valmivast pikemast kogu Lahemaa rahvusparki läbivast matkarajast. Vastvalminud rada on piirkonna seni pikim; 9,5-kilomeetrise raja läbimiseks kulub umbes 3 tundi. Rada on läbitav nii jalgsi kui jalgrattaga ning tähistatud vastavalt punaste ja siniste lintidega puudel ja viitadega hargnemiskohtades.

Matkarada kulgeb läbi vaheldusrikaste põlismetsade, kus saab vaadelda eri vanuses metsa, sealhulgas haruldasi valgeid mände, lehiseid ning 200-aastast pohlamännikut. Raja ääres on märgata jälgi loomade tegevusest: karude märgistatud puid, metssigade sügamisjälgi, põdrakahjustusi puudel ning loomade jälgi. Matkarajale jääb ka igivanu piirikive ning siitkandi viimase tõrvaahju varemed.

Matkaraja valmistas koostöös Lahemaa Rahvuspargiga ette RMK Sagadi metskond, kes puhastas rajaääred langenud puudest, ehitas sillad ja truubid, trepid ja puhkepingid. Raja alguses ja lõpus on tahvlid ümbruskonna matkaradade skeemiga.

Võsu-Oandu matkarada on osa kogu piirkonna radade süsteemist; siit pääseb tähistatud ühendusteid mööda paljudele õppe- ja matkaradadele: 4,7-kilomeetrisele Oandu loodusmetsa rajale, koprarajale (1 km), 3-kilomeetrisele Altja õpperajale ning Oandu-Altja matkarajale (2,5 km). Oandus, Võsul ja Mustojal ootavad matkajaid RMK rajatud telkimisplatsid - Lahemaa Rahvuspargis tohib telkida ja lõket teha ainult selleks ette nähtud kohtades.

Riigimetsa Majandamise Keskus on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Lisainfo:
RMK Sagadi metskond
Metsaülem Jaak Neljandik ja spetsialist Tiina Neljandik
Tel. (032) 98 646, 050 50 485