Räpinas õpetatakse metsa laasima 28.02

Riigimetsa Majandamise Keskuse Kagu regioon korraldab homme, 29. veebruaril õppepäeva, kus metsnikele ja metsaomanikele tutvustatakse metsa kvaliteedi tõstmist laasimise abil.

Kasvavate puude laasimine tõstab puistu kvaliteeti, sest nii luuakse eeldused oksavaba puidu saamiseks. Laasitud okstega puul kasvavad oksaaugud kinni ning selline puit on kvaliteetsem ja kallim. Seega on laasimine investeeringuks kvaliteetse puidu saamiseks tulevikus.

Laasimise õppepäeval osaleb 30 riigimetsades töötavat metsnikku, aga oodatud on ka kõik erametsaomanikud ja -majandajad. Lisaks teoreetilisele loengule viiakse õppepäev läbi metsas.

Õppepäev algab teisipäeval, 29. veebruaril kell 10 Riigimetsa Majandamise Keskuse Kagu regiooni saalis Räpina vallas Ristipalos.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee