RMK tutvustas oma plaane Nõva puhkealal 29.08

Riigimetsa Majandamise Keskuse puhkemajandusosakond tutvustas täna Nõva vallavolikogule oma plaane Nõva puhkeala arendamisel. Puhkeala valmimiseks aastal 2003 kavatseb RMK teha kulutusi ja investeeringuid 2,5 miljonit krooni.

"Tänase kohtumise tulemusena loodab RMK saada ettepanekuid puhkeala planeeringu lähteülesande koostamiseks ka vallavolikogult," ütles RMK puhkemajandusosakonna direktori asetäitja Marge Rammo, kes RMK plaane täna Nõva vallavolikogu koosolekul tutvustas. "Planeering peab vastama Nõva kaitseala eeskirjadele ning kavandama puhkeala säästliku majandamise, sh. külastamist toetava info ja turismiteenuste pakkumise, mis baseeruks kohalikel ettevõtjatel, elavdades nii Nõva piirkonna majanduselu," lisas ta. RMK korraldab sügisel ka planeeringu avaliku arutelu.

"RMK eesmärk Nõva puhkealal on pakkuda rannapuhkust suvitajale, õpetust õpilasele, saagirõõmu marjulistele-seenelistele ning omapärast ja mitmekesist maastikku loodushuvilisele matkajale, "selgitas Marge Rammo.  Selleks kavatseb RMK piirkonda rajada parklad, telkimisplatsid, kaevud, prügikastid ja tualettruumid ning ette valmistada jalgratta- ja jalgsimatkarajad.

Plaanide kohaselt rajab RMK Nõvale ka kaks suuremat laagri- ja kokkutulekuplatsi. Rannaküla ja Spithami vahele rajatakse suur telkimisala, mis võimaldab ka pidada kokkutulekuid kuni 1000 inimesega. Väiksem, kuni 100 inimesele mõeldud kokkutulekuplats on planeeritud Lepajõe augu kaldale Keibu lahe ja järve vahele. Samal platsil praegu asuv lagunev ja eeskirjadele mittevastav puhkemaja lammutatakse ning selle asemele kerkib uus hoone, mis pakub vihmavarju ja ka ööbimisvõimaluse.

Lääne-Eesti rannikule Dirhamist Keibuni planeeritud Nõva puhkeala asub RMK Piirsalu metskonna territooriumil, kattudes teatud osas Nõva maastikukaitsealaga. Tegu on traditsioonilise puhkepiirkonnaga, mida on rahvas hinnanud juba aastakümneid. Nõva kandis on Eesti ühed kaunimad ja puhtamad mererannad, mõnus metsaalune ning palju marju ja seeni. RMK on viimastel aastatel Nõva piirkonnas tegelenud eelkõige heakorratööde, lõkkeplatside rajamise ja prügikoristusega, kulutades 1999. aastal 158 000 krooni ning tänavu 130 000 krooni.

Nõva puhkeala planeering peaks valmima veel tänavu. Suur osa töödest on aga tehtud juba järgmise, 2001. aasta suveks, mil RMK korraldab Nõva puhkealal traditsioonilised matkapäevad Hiiest. Lõplikult saab puhkeala valmis 2003. aastal.

Riigimetsa Majandamise Keskus on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Möödunud aastal oli RMK käive 745,1 miljonit krooni ja kasum 24,2 miljonit krooni. Metsatuluna riigieelarvesse maksis RMK 149,3 miljonit krooni.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee