Sagadi seenenäituse ehe on 790-grammine männi-kivipuravik 30.08

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Sagadi looduskoolis lõppes eile seenevana Erast Parmasto juhendamisel toimunud seenepraktikum, mille käigus valminud seenenäituse ehteks on 790-grammine männi-kivipuravik.

Õppekäigul Oandu loodusraja ümbruses leidsid seenepraktikumil osalenud kokku sadakond erinevat seeneliiki, millest 87 liiki on täpselt määratuna väljas Sagadi mõisas looduskooli hoones näitusel, mis on avatud veel 31. augustil ja 1. septembril.

Seenepraktikumil osales 24 inimest, lisaks bioloogiaõpetajatele veel metsandus- ja keskkonnatöötajad. Peale näituse ettevalmistamise õpiti praktikumil seeni määrama, seeneroogasid valmistama ning Helle Väärsi juhendamisel seentega värvimist ja seentest paberi valmistamist. Vöödikud ja tatikud sobivad villase lõnga, siidi ja puuvilla värvimiseks, erinevaid toone annavad aga oma vanusest sõltuvalt põdramokad. Vanadele ürikutele sarnanevat seenepaberit saab valmistada kasekäsnakust. Purustatud seenemassile lisatakse pisut vett, laotatakse riide vahele ning kuivatakse ajalehtedega algul kätega siludes, hiljem vajutuse all.

Riigimetsa Majandamise Keskus on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Üle 1700 töötajaga RMK jaguneb 3 puhkemajanduse ning 5 metsamajanduse regiooniks, need omakorda 80 metskonnaks. Puhkemajanduse osakond juhib Sagadis ja Räpinas paiknevate koolituskeskuste tegevust ning Tartus paiknev taimlamajanduse osakond 2 puukooli ja 57 taimla tööd.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee