RMK nõukogu kinnitas 1999. aasta majandusaruande 31.05

Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu kinnitas tänasel koosolekul RMK 1999. aasta majandusaruande ning püstitas eesmärgid aastaks 2001.

Auditeeritud ja nõukogu poolt kinnitatud majandusaruande järgi olid RMK tulud 1999. aastal 745,1 miljonit krooni ja kulud 594,7 miljonit. Majandusaasta kasum oli 24,2 miljonit krooni.

Riigieelarvesse kandis RMK lähtuvalt metsaseadusest 149,3 miljonit krooni, mis on 65% rohkem kui 1998. aastal. Maamaksu tasus RMK 50,2 miljonit krooni ja töötajate sotsiaalmaksu 47,9 miljonit.

Aastaks 2001 püstitas nõukogu RMK-le eesmärgiks 890 miljoni kroonise metsatulu, millest riigieelarvesse tuleb maksta 150 miljonit.

Riigimetsa Majandamise Keskus on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee