Virumaal 3 uut metskonda 31.10

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) moodustab seoses struktuuri optimeerimisega kuue Virumaa metskonna baasil 3 uut metskonda.

Vastavalt nõukogu poolt kinnitatud tänavusele tegevuskavale liidab RMK uueks aastaks Alajõe ja Permisküla metskonna, uue metskonna nimeks saab Alutaguse. Ahtme metskonnaga liidetakse Vaivara metskond ning Maidla ja Mäetaguse metskonnast luuakse Oandu metskond. Algselt oli plaanis Virumaa metskonnad liita juba suvel, aga seoses metsakorraldustöödega jäeti see aasta lõppu.

Liidetavad metskonnad on oma väiksuse tõttu ebaefektiivsed ning muudatused võimaldavad kokku hoida juhtimis- ja halduskulusid. Seniste metskondade 77 töötajast hakkab uutes metskondades tööle kokku 66 inimest, koondatakse aga 11 ametikohta.

Metskondade piiride muutmine, liitmine ning kaotamine on osa viimastel aastatel toimunud RMK struktuuri optimeerimise protsessist, mille eesmärgiks on efektiivsem metsamajandus. Protsessi käigus on tunduvalt vähendatud metskondade arvu, ühendades väiksemad struktuuriüksused suuremateks. 1996. aastal oli Eestis 186 metskonda, 1. jaanuaril 2001 aga 74 metskonda.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Möödunud aastal oli RMK käive 745,1 miljonit krooni ning metsatuluna riigieelarvesse maksis RMK 149,3 miljonit krooni.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee