Loodushariduskonkursil osales üle 200 võistlustöö 05.12

Eesti Ühispanga ja riigimetsa majandaja RMK poolt korraldatud kooliõpilastele mõeldud metsaraamatu koostamise konkursile "Meie mets" saadeti töid Eestimaa kõigist maakondadest, kokku 205-st klassist.

Novembrikuus selgitas žürii põhjaliku tööde võrdlemise järel 40 sisukamat metsaraamatut, mille koostajad saavad auhinnaks mitmekesise talvepäeva RMK Sagadi looduskoolis, Pähni, Kiidjärve või Aegviidu loodusõppemajades ning Eesti Ühispanga noortekaardi.

"Žürii valis võitjateks metsaraamatud, mille koostamiseks oli üheskoos metsas käidud muljeid kogumas ja loodust uurimas," ütles RMK Sagadi looduskooli metoodik Tiina Reintal. "Soovime kõikidele juhendajatele lennukaid ideid ja tõsist töötahet õpilaste loodushuvi innustamisel, kõikidele tublidele autoritele aga edasist avastamis- ja loomingurõõmu ning loodame, et ka järgmisel aastal on huvi meie konkursi vastu suur," lisas Reintal. Kõik klassid, kes konkursil osalesid, saavad mälestuseks tänukirja ja metsakalendri.

Konkursil "Meie mets" olid oodatud osalema kõik Eesti koolilapsed 2. - 9. klassini ning selle eesmärgiks oli elavdada keskkonnahariduslikku tegevust, rakendades mitmekesist, aktiivset ja erinevaid õppeaineid integreerivat metoodikat. Konkursil osalemiseks pidi klass koostama metsaraamatu, mis võis sisaldada metsavaatluste tulemusi, huvitavat infot metsa kohta, mänge ja nuputamist, omaloomingulisi luuletusi, jutukesi, õpilaste kunstitöid jms. Žüriisse kuulusid Asta Tuusti ja Tiina Reintal RMK-st, loodusemees Hendrik Relve ning Lääne-Viru maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Riina Veidenbaum.

Lisainfo:
Tiina Reintal
RMK Sagadi looduskooli metoodik
Telefon (032) 58 881, 051 37 405