Järjekordne torm murdis palju riigimetsa 19.11

Möödunud nädala neljapäeval ja reedel Eestis möllanud tormituuled põhjustasid riigimetsas esialgsetel andmetel vähemalt kümme korda suurema kahju kui kahe nädala tagune torm. Üle Eesti vajab koristamist ligi 50 000 tihumeetrit puitu, kahju on esialgsel hinnangul vähemalt 6 miljonit krooni.

Seekord tegid tormituuled riigimetsale suurima kahju Kirde-Eestis, kusjuures kõige rohkem Tudu, Oandu ja Paasvere metskonnas, mis said kõvasti kannatada ka suvistes trombides. Kokku tuleb neis metskondades esmahinnangul koristada kuni 15 000 tihumeetrit puitu, valdavalt suviste tormikahjude likvideerimisel keskkonnaeesmärkidel püsti jäetud üksikud puud ja metsaosad. Mujal Eestis vajab raiet umbes 35 000 tihumeetri ulatuses tuulemurrust ja -heitest kahjustatud metsa.

Märkimisväärset kahju ei põhjustanud seekordne sügistorm Saaremaal ja Hiiumaal, kus sai tuhatkond tihumeetrit metsa kahjustada kaks nädalat tagasi puhunud tormituultes. Kui tookordne torm põhjustas enamasti tuuleheidet, see tähendab paiskas puud tervelt ümber koos juurepalliga, siis nüüd oli Kirde-Eesti kuusikutes torm puid ka murdnud, mis viitab päris tugevatele iilidele.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Lisainfo:
Ulvar Kaubi
RMK metsamajanduse turundusjuht
telefon 051 37 042

Teate koostas:
Olavi Paide
RMK avalike suhete juht
Telefon 050 18 010