RMK puhkemajandustegevus korraldatakse ümber, leppisid kokku keskkonnaminister ja RMK peadirektor 24.04

Riigimetsa majandaja RMK puhkemajandustegevuse ümber korraldamiseks loob riik tulevaks aastaks tasulise majutusteenusega tegeleva äriühingu ning RMK jääb pakkuma tasuta igaüheõiguse teenuseid, leppisid eile, 23. aprillil kokku keskkonnaminister Heiki Kranich ja RMK peadirektor Andres Onemar.

"Vastavalt RMK poolt esitatud majanduslikule analüüsile ja ettepanekutele tuleb RMK hallatavast 32 puhkemajade kompleksist 14 hoonetekompleksi avalikult maha müüa, 2 kompleksi jätta RMK-le kasutamiseks tasuta igaüheõiguse objektidena riigimetsas ja kaitsealadel ning 16 maja jätta RMK käsutusse puhkemajanduse korraldamiseks," selgitas kohtumisel kokkulepitut RMK peadirektor Andres Onemar.

"Et majutusteenuse pakkumisel vähendada riigi osalust ja vältida ebaausat konkurentsi, tuleb 2002. aastal moodustada riigi omanduses olev äriühing, mis majandaks lisaks RMK 16 puhkemajale ka keskkonnaministeeriumi valduses olevaid majutuskohti kaitsealadel. Selle korraldamiseks viiakse suvel läbi samasugune uuring, nagu RMK puhkemajade analüüs," lisas Onemar.

RMK haldab praegu 32 puhke- ning jahimaja, mis on enamasti kas 1960.-70. aastatel metskondade juurde ehitatud puhkemajad, looduskaunites kohtades paiknevad ja majutusteenuse pakkumiseks kohandatud vanad metsatööliste majad või spetsiaalselt jahiteenuse pakkumiseks ehitatud hooned.

Enamik maju on otseselt seotud RMK tegevuse ja riigimetsamaadega, paiknedes matkaradade, looduskoolide, kaitsealade või jahimajandite läheduses. Suurema osa RMK puhkemajade operaatoriteks on eraisikutest ettevõtjad. Ehkki osa majadest on atesteeritud ja tegutseb aktiivselt, on majade täituvus ja kasumlikkus suhteliselt madal ning suur osa neist vajab mahukaid investeeringuid.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Lisainfo:
Andres Onemar
RMK peadirektor
Telefon (0) 628 1500, 050 44 331