RMK alustab metsamajandamiskavade projektide tutvustamist 18.04

RMK tutvustab huvigruppidele ja isikutele tänavu valmivaid, projektistaatuses olevaid metsamajandamiskavasid, mille alusel sätestatakse olulisemad majandustegevused järgnevaks kümneks aastaks.

RMK soovib metsa majandamist planeerida avalikult ning selleks korraldatakse teisipäeval, 30. aprillil metsamajandamiskavade tutvustamiseks esimene avalik arutelu. 2002. aastal valmivad täiemahulised metsamajandamiskavad RMK Aegviidu, Triigi ja Loobu metskondadele ning osaliselt (territooriumil, mis hõlmab Lääne-Virumaad) Tudu, Sonda ja Paasvere metskondadele.

Arutelule eelnevalt on huvilistel metsamajandamiskavade projektidega võimalik ka tutvuda ning arutelu käigus teha omapoolseid märkusi ja ettepanekuid, mida võetakse arvesse majanduskavade koostamisel.

Projekti tutvustav arutelu toimub teisipäeval, 30. aprillil kell 11.00 RMK Kirde regiooni keskuse saalis (aadressil Näpi küla, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa). RMK Kirde regiooni keskuses on metsakorraldusandmetega eelnevalt võimalik tutvuda reedel, 26. aprillil ja esmaspäeval, 29. aprillil kell 10.00-12.00.

Arutelul osalemiseks vajalik eelregistreerimine tööpäeviti telefonidel (032) 55 924 ja 050 45 509.

Järgmine avalik tutvustus ja arutelu toimub tõenäoliselt aasta pärast, 2003. aasta kevadel ning tutvustab metsamajandamiskavade projekte Põlva- ja Võrumaa metskondades.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Lisainfo:
Tanel Renser
RMK metsamajanduse keskkonnajuht
Telefon (0) 628 1520, 052 62 961
E-post tanel.renser@rmk.ee