RMK esitles täna õppefilmi Eesti jahitraditsioonidest ja jahieetikast 30.01

Riigimetsa majandaja RMK esitles täna Kinomajas Läänemaa Telestuudios valminud õppe- ja vaatefilmi "Jaht Eesti moodi", mis tutvustab Eesti jahipidamise viise jahiulukite lõikes, jahitraditsioone ja jahieetikat. Filmi autor on Rein Hanson ja helilooja Olav Ehala.

Film "Jaht Eesti moodi" on toodetud koolituse ja õppe eesmärgil, sellega varustatakse RMK puhke-, jahi- ja loodusõppemajad, maakondade keskkonnateenistused, edaspidi on plaanis filmi levitada koolidele õppematerjaliks. Film sobib hästi ka algajate jahimeeste koolituseks, samuti vaatamiseks lihtsalt loodushuvilistele inimestele.

RMK loodusturismi osakonna juhataja Hannes Rei ütles, et RMK tellimusel valminud filmi eesmärk on anda põhjalik ja tõene ülevaade Eesti jahitraditsioonidest. "Aeg-ajalt jõuavad avalikkuse teadvusse üksikud salaküttide püssipaugutamised meie metsadest, mis kinnistavad vale arusaama jahimeestest ja nende tegudest," märkis Rei. "Tegelikkuses on jahimehed parimad loodusetundjad, kes austavad loodust koos selle asukatega, kaitsevad linde ja loomi ning järgivad jahieetika põhimõtteid. See film on mõeldud just ülevaatliku pildi andmiseks meie jahipidamise viisidest, et jahimeeste kohta ei leviks ebatõesed jahimehejutud."

Pooletunnist filmi "Jaht Eesti moodi" võib nimetada vaate- või õppefilmiks, sest see annab ülevaatliku pildi Eesti jahitraditsioonidest, ulukite arvukusest ja ulukihooldest. Filmi tegemine kestis üle aasta - filmimine algas 2000. aastal ja hõlmab kõiki aastaaegu koos vastavate eripäradega, sisaldades ka palju unikaalseid kaadreid metsloomadest.

Valdkonna üldisema käsitluse ja jahipidamise viiside lõikes saab filmi jagada väiksemateks alateemadeks. Üldisemad teemad on: Eesti loodus ja siin elavad ulukid; lühiülevaade jahinduse ajaloost ja traditsioonidest Eestis; majutus- ja kõrvalteenused; jõulurahu Eesti metsades. Jahipidamise viise käistletakse vastavalt aastaaegadele: talv kui jahimehe külviaeg: hoolitsemine ulukite eest (metskits, metssiga, kanalised), röövulukite arvukuse reguleerimine (hundi- ja ilvesejaht, rebasejaht koertega, urujaht, rebase- ja kährikujaht söödalt); kevadine koprajaht; suvine jaht (hiilimis-, varitsus- ja peibutusjaht sokule; hiilimis- ja varitsusjaht metsseale); sügisjaht (linnujaht koertega ja varitsusest; peibutus-, varitsus- ja ajujaht põdrale; karujaht; ajujaht metsseale sügisel ja talvel).

RMK tellimusel valminud filmi autor on Rein Hanson ja helilooja Olav Ehala, juhtoperaator Priit Murusalu, helirežissöör Priit Kuulberg, režii ja montaaž Ove Musting. Filmi tootmine maksis 228 000 krooni, millest RMK finatseeris 164 000 krooni.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Täiendav informatsioon:
Hannes Rei, RMK loodusturismi osakonna juhataja
telefon (0) 628 1533, (050) 31 005
www.rmk.ee