RMK maksis 9 kuuga riigieelarvesse 126 miljonit krooni metsatulu 15.10

RMK tasus 2003. aasta esimese 9 kuuga riigieelarvesse 125,9 miljonit krooni metsatulu maksu, mis on 80% aastaeelarves kavandatust.

RMK üheksa kuu tulud kokku olid 726,4 miljonit krooni, mis moodustab samuti 80% aastaeelarvesse planeeritust. Valdava osa tuludest teenis RMK ümarmetsamaterjali ja kasvava metsa müügist (94%).

Ümarmetsamaterjalina müüs RMK 9 kuuga 1,46 miljonit tihumeetrit keskmise hinnaga 392 krooni tihumeeter, kasvava metsana 460 000 tihumeetrit keskmise hinnaga 226 krooni tihumeeter. 9 kuuga müüdi võrrelduna möödunud aasta sama perioodiga kasvavat metsa vähem 101 000 tihumeetrit ja metsamaterjalina rohkem 9000 tihumeetrit, kuid tänu kasvava metsana müüdava puidu hinna tõusule 45 krooni tihumeetri kohta suudeti tõsta tulusid 23,5 miljonit krooni.

Uut metsa rajati riigimetsas 9 kuuga 6864 hektarit. Sellest istutati 3976 hektarit, külvati 1031 hektarit ja aidati kaasa looduslikule metsauuenduse tekkele 1857 hektaril. Metsa uuendamiseks kulus 12,1 miljonit taime ning 800 kilo metsaseemneid. Enamus metsataimedest toodeti RMK oma taimlates; eraettevõtjatelt osteti riigimetsa tarvis ligikaudu miljon taime.

Igaüheõigusel tuginevate looduskasutuse võimaluste pakkumiseks ja elanikkonna loodusteadlikkuse edendamiseks kasutas RMK üheksa kuuga kokku 9 miljonit krooni. Tähtsamateks töödeks olid Varbola linnuse korrastamine ja telkimisala loomine ning Viti järve vaatetorni valmimine Elva-Vitipalu maastikukaitsealal. Ühtlasi rajati looduses liikujatele 15 km uusi metsaradasid ning avati 6 teabepunkti. Teabepunkte, loodusmaju ja RMK Sagadi metsamuuseumit külastas kokku üle 33 000 inimese.

Jahindusest (jahipakettide, jahisaaduste ja jahilubade müük) teenis RMK käesoleva aasta esimese 9 kuuga 4,9 miljonit krooni, mis moodustab 69% aastaeelarves planeeritud tuludest.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid ning tegeleb metsa ja puidu müügiga. RMK loob igaüheõiguse teostamise võimalusi RMK puhkealadel ning arendab loodushariduslikku tegevust loodusmajades ja Sagadi looduskoolis.

Lisainfo:
Martti Siimann
RMK finantsdirektor
Telefon (0) 628 1572 
e-post martti.siimann@rmk.ee

Väliköök Padise vallas -
Eesti Parim Puitehitis 2011