RMK finantsdirektor lahkub ametist 20.05

RMK finantsdirektor Kaupo Kirikall lahkub poolte kokkuleppel ametist. RMK kuulutab järgmisel nädalal välja avaliku konkursi uue finantsdirektori leidmiseks.

RMK peadirektori Aigar Kallase sõnul on RMKs viimase paari aasta jooksul täielikult ümber korraldatud finantsplaneerimise põhimõtted ning on juurutatud ühine raamatupidamisaruandlus. Samas on tuvastatud sisekontrolli- ja finantsaruandlussüsteemis puudusi, mille likvideerimine ei ole senini lõplikult teostunud. “Suur töö tervikliku süsteemi väljaehitamisel on ära tehtud, kuid ilmnenud vigade parandamine ei ole toimunud piisava kiirusega,” ütles Kallas.

Ajutiselt täidab finantsdirektori kohuseid finantsdirektori asetäitja Eteri Harring. Kaupo Kirikallile makstakse lahkumiskompensatsiooni kolme kuupalga ulatuses. Järgmisel nädalal kuulutab RMK välja avaliku konkursi uue finantsdirektori leidmiseks. Konkursi läbiviimiseks pöördub RMK personaliotsingufirma poole.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid ning tegeleb metsa ja puidu müügiga. RMK loob igaüheõiguse teostamise võimalusi RMK puhkealadel ning arendab loodushariduslikku tegevust loodusmajades ja Sagadi looduskoolis.

Lisainfo:
Aigar Kallas
RMK peadirektor
Telefon (0) 628 1500

 


 

Väliköök Padise vallas -
Eesti Parim Puitehitis 2011