RMK müüs enampakkumise teel 635 suuruluki jahiluba  19.05

Sel nädalal toimunud suuliste enampakkumistega müüs RMK eelseisvaks jahihooajaks sõralistest suurulukite jahipidamisvõimalused 6 jahipiirkonnas, millede kasutusõigus kuulub RMK-le. Enampakkumisel leidsid omaniku kõik müüki pandud 635 jahiluba. RMK teenis jahilubade müügist 201 500 eurot, enampakkumistel osales 79 jahimeest.
„Enampakkumisel osalenud jahimeeste suur arv ja oodatust kõrgemaks kujunenud hinnad näitavad, et Eestis vabu jahipidamiskohti napib,“ ütles enampakkumised läbi viinud RMK jahinduse peaspetsialist Kalev Männiste. „Võitjateks osutusid põhiliselt kohalikud jahimehed, sealhulgas mitmed suurte kogemustega endised RMK jäägrid,“ lisas Männiste.

Iga jahiloa ostuga kaasneb ulukihooldetööde tegemise kohustus, kütitud ulukitelt teadusliku uurimismaterjali kogumine, väikekiskjate ja arvukuse reguleerimist vajavate jahilindude minimaalne küttimiskohustus. Enampakkumise käigus müüdud jahilubade jahipidamiskoht (ehk jahiala) antakse jahiseltskonna kasutusse üheks jahihooajaks.

Kogu enampakkumisest saadud tulu jagatakse 6 jahipiirkonna vahel vastavalt maaomandi jaotusele. Keskmiselt saab maaomanik teenida iga jahipiirkonna koosseisu kuuluva hektari eest koos käibemaksuga 1,72 eurot. Tulu jagatakse maaomanikuga siis, kui maaomanik annab RMK-le teada, et on nõus jahipidamisega tema maal ning sõlmib sellekohase lepingu. RMK kasutuses on 155 600 hektarit jahimaid, millest eramaad moodustavad 23%. Eraomanikel on seega kokku võimalik jahipidamise lubamisest omal maal teenida ligi 50 000 eurot.

RMK hallatavate jahipiirkondade eramaade jahindusliku kasutamise nõusolekust teadaandmiseks tuleb saata kiri aadressile rmk@rmk.ee, teatades oma nime, enda kinnistu(te) või katastriüksus(t)e numbri, kontaktandmed, samuti arveldusarve, kuhu soovite oma maaomandi jahindusliku kasutuse eest tasu kandmist. RMK ootab maaomanike vastavasisulisi teateid septembrikuu lõpuni.

Suurulukite küttimisloaga kaasneb kohustus küttida müügiüksuse 1000 ha jahimaa kohta vähemalt 8 väikekiskjat ja 4 arvukuse reguleerimist vajavat jahilindu. Kobraste küttimiskohustus kehtestatakse elupaigapõhiselt seal, kus nende elutegevus põhjustab üleujutusi. Ulukihooldetööd ja lisasöötmise teostab pakkumise võitja müügiüksusel omal kulul. Samuti määratakse kütitud ulukilt teadusliku uurimismaterjali kogumise täpne ulatus.

Kõik jahipidamisega kaasnevad kohustused ja piirangud on määratud enampakkumise võitjaga sõlmitavas jahipidamisvõimaluste kasutamise kokkuleppes. Kokkuleppe täitmise kindlustamiseks maksab jahilubade võitja tagatisraha, mida kokkuleppe ennetähtaegsel tühistamisel ei tagastata.

Enampakkumise detailsed tulemused RMK kodulehel: www.rmk.ee/kuulutused/jahiload  

Lisateave:
Kalev Männiste
RMK jahinduse peaspetsialist
tel 513 9642 
e-post kalev.manniste@rmk.ee
www.rmk.ee
Väliköök Padise vallas -
Eesti Parim Puitehitis 2011