RMK teenis möödunud aastal riigile 172 miljonit krooni metsatulu 22.01

RMK tasus 2003. aastal riigieelarvesse 172 miljonit krooni metsatulu maksu, mis on 15 miljonit krooni enam kui kinnitatud eelarves. Auditeerimata andmetel olid RMK tulud möödunud aastal 961 miljonit krooni, mis on 9% enam kui eelarves kavandatud ning kasum 98 miljonit krooni.

RMK tulude suurenemine tulenes peamiselt metsamaterjali ja kasvava metsa müügi tulude kasvust, mille põhjustas metsamaterjali hindade jätkuv tõus Eesti turul.  Riigimetsast turule suunatava arvestuslangi eelarveline kogumaht vähenes 2002. aastaga võrreldes 10% võrra.

2003. aastal müüs RMK metsamaterjalina 1,9 miljonit tihumeetrit puitu keskmise hinnaga 400 krooni tihumeeter ja kasvava metsana 0,6 miljonit tihumeetrit keskmise hinnaga 226 krooni tihumeeter. Võrdluseks, 2002. aastal turustati metsamaterjalina 1,87 miljonit tihumeetrit puitu keskmise hinnaga 396 krooni tihumeeter ja kasvava metsana 0,73 miljonit tihumeetrit puitu keskmise hinnaga 185 krooni tihumeeter.

Metsauuenduse teostamiseks riigimetsas kasutas RMK möödunud aastal 12,1 miljonit taime ja 796 kg seemneid, millest 11,1 miljonit taime kasvatati RMK Ühendpuukoolis ja metskondade taimlates. RMK-st väljapoole müüdi 0,7 miljonit taime ja 384 kg seemneid.

Igaüheõigusel tuginevate looduskasutuse võimaluste pakkumiseks ja loodusteadlikkuse edendamiseks kasutas RMK kokku 19,8 miljonit krooni. Rekreatiivmaastikel asuvate igaüheõiguse ja looduskaitse objektide hooldamiseks kasutati 6,8 miljonit krooni, elanikkonna loodusteadlikkuse edendamiseks 3 miljonit krooni. 

Suurimad tööd olid 2003. aastal Varbola maalinna rekreatiivalaks korrastamine ning sinna telkimisala rajamine, Elva-Vitipalu ja Tellingumäe vaatetornide ja Nõva puhkeala keskus-teabepunkti valmimine, Oandu ajaloolise metskonnakeskuse projekti ning Lemme, Vääna-Jõesuu ja Meremõisa telkimisalade projektide koostamine.

Jahindusest (jahipakettide, jahisaaduste ja jahilubade müük) teenis RMK möödunud aastal 9,5 miljonit krooni, mis on 2,8 miljonit krooni enam kui 2002. aastal. 
Jahikorralduskavadest tulenevate nõuete täitmiseks RMK poolt hallatavatel jahimaadel kasutati vahendeid 2,3 miljoni krooni ulatuses ning jahipidamisvõimaluste pakkumiseks tehti 2003. aastal kulutusi 4,7 miljoni krooni ulatuses.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse.

Lisainfo:
Eteri Harring
RMK finantsdirektori asetäitja
Telefon (0) 628 1537, 050 20 035
E-post eteri.harring@rmk.ee