RMK seminarid metsanädalal 06.04

Reedel, 16. aprillil Tartu Näituste konverentsisaalis:

  • kell 11.00 seminar "Kuidas hinnata metsa väärtust?"
  • kell 14.00 seminar "Kuidas metsakasutuse viisid aitavad metsa hoida?"

Teema: Kuidas hinnata metsa väärtust?

  • metsa väärtuse hindamise tähtsus riigile
  • metsa väärtuse hindamise tähtsus teistele omanikele
  • metsa puidulised ja mittepuidulised väärtused

Esineja: Heiki Hepner, RMK konsultatsiooniosakonna konsultant.
Riigi ja metsaomaniku seisukohalt on oluline teada metsaressursi väärtust ning omada võimalust hinnata selle majandamise tulemust, eeldades, et säästval majandamisel metsa väärtus säilib/kasvab. Õigesti ja õiglaselt kajastatud metsa väärtus lihtsustab erinevate majanduslike piirangute maksumuse hindamisest, korrastab tehinguid puidu ja metsamaaga, annab võimaluse metsaomaniku kogukapitali (vara, rikkuse) hindamiseks rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtete järgi. Eriti tähtsustab teema meie ühinemisel Euroopa Liiduga.

Teema: Kuidas metsakasutuse viisid aitavad metsa hoida?

  • igaüheõigus
  • militaartegevus
  • metsamajandamine

Esinejad: Tanel Renser, RMK metsamajanduse keskkonnajuht ja Ulvar Kaubi, RMK metsamajanduse turundusjuht.
Metsakasutuse tulemusena võivad metsa ilme ja seisund  kardinaalselt muutuda. Kord tehtud viga on raske parandada, seetõttu tuleb hoolega kaaluda iga otsust. Surve metsale kasvab igaüheõiguse laiema propageerimisega, mis toob kaasa prahistamise. Riigikaitselises tegevuses on raske leida metsa hoidmise märke, kuid metsaomanike poolt seatud tingimused metsakasutajale on selleks, et kahjud väiksemad oleksid. Majandamisega on võimalik vähendada negatiivseid keskkonnamõjusid kui valida sobiv tehnika ning aeg tööde läbiviimiseks.

Olete oodatud!